Επικοινωνία - Υποστήριξη - Compucon Παγκοσμίως
Αναζήτηση 
 ΚέντημαΤηλεματικήInternetLaserΙατρικό
Αρχή > Τμήματα > Τηλεματική > Προϊόντα > VGP21A

VGP21A

Περιγραφή

vgp21a_L.jpg

Πρόκειται για μονάδα υπολογισμού και διαχείρισης γεωγραφικής θέσης (GPS) και κατάστασης κινητού στόχου.

Συνεργάζεται με GPRS συσκευές (Siemens MC35) για την επικοινωνία και μεταφορά δεδομένων στο κέντρο διαχείρισης στόλου σε πραγματικό χρόνο.

H ενσωματωμένη οθόνη, 12 λειτουργικά πλήκτρα και το ελληνικό περιβάλλον επιτρέπουν την αμφίδρομη επικοινωνία οχήματος και κέντρου για ανταλλαγή μηνυμάτων και ανάθεση εργασιών.

Πεδίο Εφαρμογών - Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Τηλεματική Δίκτυο Πωλήσεων
εντοπίστε τον πλησιέστερο διανομέα σας
 
Λίστα Επικοινωνίας
Εγγραφείτε τώρα στη λίστα επικοινωνίας της COMPUCON
 
Τηλεματική Media Kit
λογότυπα, ήχοι, downloads.
 
Πολιτική|Όροι Χρήσης|Copyrights|Χάρτης
© 2019 COMPUCON S.A. All rights reserved.