Επικοινωνία - Υποστήριξη - Compucon Παγκοσμίως
Αναζήτηση 
 ΚέντημαΤηλεματικήInternetLaserΙατρικό
Αρχή > Τμήματα > Τηλεματική > Προϊόντα > VGP11A

VGP11A

Περιγραφή

vgp10a_L.jpg

Η συσκευή VGP11Α αποτελεί εναλλακτική επιλογή της ολοκληρωμένης λύσης διαχείρισης στόλου οχημάτων που προσφέρει η COMPUCON, χρησιμοποιώντας τεχνολογία GPRS.To πλεονέκτημα της τεχνολογίας αυτής είναι ότι η συσκευή είναι διαρκώς συνδεδεμένη με το λογισμικό στη Βάση του στόλου χρησιμοποιώντας TCP/IP δίκτυο.

Πεδίο Εφαρμογών - Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Τηλεματική Δίκτυο Πωλήσεων
εντοπίστε τον πλησιέστερο διανομέα σας
 
Λίστα Επικοινωνίας
Εγγραφείτε τώρα στη λίστα επικοινωνίας της COMPUCON
 
Τηλεματική Media Kit
λογότυπα, ήχοι, downloads.
 
Πολιτική|Όροι Χρήσης|Copyrights|Χάρτης
© 2019 COMPUCON S.A. All rights reserved.