Επικοινωνία - Υποστήριξη - Compucon Παγκοσμίως
Αναζήτηση 
 ΚέντημαΤηλεματικήInternetLaserΙατρικό
Αρχή > Τμήματα > Τηλεματική > Λύσεις > Smart-Taxi

Smart-Taxi

Περιγραφή

To SMARΤ-TAXΙ είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα Αυτοματοποιημένης ∆ιαχείρισης Στόλου ΤΑΞΙ,
που σκοπό έχει τον εκσυγχρονισμό των ΤΑΞΙ, την αποδοτικότερη λειτουργία τους, τη μείωση του κόστους και την αύξηση των εσόδων.

Εξοπλισμός - Λειτουργία - Οφέλη - Κάλυψη
Τηλεματική Δίκτυο Πωλήσεων
εντοπίστε τον πλησιέστερο διανομέα σας
 
Λίστα Επικοινωνίας
Εγγραφείτε τώρα στη λίστα επικοινωνίας της COMPUCON
 
Τηλεματική Media Kit
λογότυπα, ήχοι, downloads.
 
Πολιτική|Όροι Χρήσης|Copyrights|Χάρτης
© 2019 COMPUCON S.A. All rights reserved.