Επικοινωνία - Υποστήριξη - Compucon Παγκοσμίως
Αναζήτηση 
 ΚέντημαΤηλεματικήInternetLaserΙατρικό
Αρχή > Τμήματα > Τηλεματική > Προϊόντα > Navimate Series

Navimate Series

Για περισσότερες πληροφορίες πηγαίνετε:

http://www.navimate.gr
bfcce106e1610d2450f5a3b7f074b751.jpg

Χαρακτηριστικά

 
ico-navigate.gif

Navigation

Πατώντας το εικονίδιο Navigation μπαίνετε στην εφαρμογή που λειτουργεί ο πλοηγός οχημάτων.


 
 
ico-help.gif

Helper

Πατώντας το εικονίδιο Helper εμφανίζονται βοηθητικές οδηγίες για τη λειτουργία του συστήματος.


 
 
ico-media.gif

Media

MP3
Μπορείτε να ακούσετε τραγούδια επιλογής σας από το σύστημα.


Picture
Δυνατότητα εμφάνισης εικόνων ή φωτογραφιών. Το σύστημα δίνει τη δυνατότητα αποθήκευσης και αναπαραγωγής εικόνων, φωτογραφιών, MP3 και βίντεο στη CF κάρτα (ή προαιρετικά στην SP κάρτα).

 
 
ico-viewer.gif
Viewer

Πατώντας το εικονίδιο Viewer εμφανίζονται τα εγκατεστημένα προγράμματα Word, Excel, PDF και Power Point, τα οποία επιτρέπουν τη προσπέλαση αντίστοιχων αρχείων.

 
 
ico-game.gif
Game

Πατώντας το εικονίδιο Game παρέχεται η δυνατότητα επιλογής παιχνιδιού για τη ψυχαγωγία σας. Τα παιχνίδια που είναι διαθέσιμα είναι τα εξής:Othelo, Tetris, Sokoban, Freecell και Solitare.

 
 
ico-system.gif
System

Πατώντας το εικονίδιο αυτό εμφανίζονται οι δυνατότητες του συστήματος.

Τηλεματική Δίκτυο Πωλήσεων
εντοπίστε τον πλησιέστερο διανομέα σας
 
Λίστα Επικοινωνίας
Εγγραφείτε τώρα στη λίστα επικοινωνίας της COMPUCON
 
Τηλεματική Media Kit
λογότυπα, ήχοι, downloads.
 
Πολιτική|Όροι Χρήσης|Copyrights|Χάρτης
© 2019 COMPUCON S.A. All rights reserved.