Επικοινωνία - Υποστήριξη - Compucon Παγκοσμίως
Αναζήτηση 
 ΚέντημαΤηλεματικήInternetLaserΙατρικό
Αρχή > Τμήματα > Τηλεματική > Λύσεις > Smart-Taxi

Smart-Taxi

Οφέλη


• Εξυπηρέτηση μεγαλύτερου όγκου επιβατών.
• Μικρότεροι χρόνοι αναμονής / εξυπηρέτησης.
• Αποδοτικότερη λειτουργία του στόλου.
• Έλεγχος πραγματικής διαθεσιμότητας των αυτοκινήτων.
• Ελαχιστοποίηση νεκρών διαδρομών.
• Ασφάλεια των οδηγών και των επιβατών.
• Αντικλεπτική προστασία.
• Αποδοτικότερη λειτουργία του κέντρου διαχείρισης.
• Καταγραφή δρομολογίων.

Τηλεματική Δίκτυο Πωλήσεων
εντοπίστε τον πλησιέστερο διανομέα σας
 
Λίστα Επικοινωνίας
Εγγραφείτε τώρα στη λίστα επικοινωνίας της COMPUCON
 
Τηλεματική Media Kit
λογότυπα, ήχοι, downloads.
 
Πολιτική|Όροι Χρήσης|Copyrights|Χάρτης
© 2019 COMPUCON S.A. All rights reserved.