Επικοινωνία - Υποστήριξη - Compucon Παγκοσμίως
Αναζήτηση 
 ΚέντημαΤηλεματικήInternetLaserΙατρικό
Αρχή > Τμήματα > Τηλεματική > Λύσεις > Smart-Taxi

Smart-Taxi

Λειτουργία


• Στο κέντρο ελέγχου ΤΑΧΙ λειτουργεί η εφαρμογή Αυτοματοποιημένης ∆ιαχείρισης SMART-TAXI. Οι τηλεφωνήτριες λαμβάνουν τις τηλεφωνικές κλήσεις των πελατών, τις καταχωρούν στον κεντρικό υπολογιστή και η εφαρμογή με ειδικό αλγόριθμο υπολογίζει το βέλτιστο όχημα για την εξυπηρέτηση της κλήσης.
• Στην οθόνη του οχήματος που έχει επιλεγεί από το σύστημα εμφανίζεται μήνυμα (και φωνητική ειδοποίηση) ότι υπάρχει κλήση προς μια συγκεκριμένη διεύθυνση.
• Σε περίπτωση θετικής απάντησης ενημερώνεται το κέντρο και αντίστοιχα ο πελάτης, ενώ σε περίπτωση αρνητικής απάντησης το σύστημα αποστέλλει το ίδιο μήνυμα στο αμέσως επόμενο βέλτιστο όχημα για την εξυπηρέτηση της κλήσης. Εφόσον έχει εγκατασταθεί στο όχημα σύστημα αυτόματης πλοήγησης, το σύστημα αναλαμβάνει να καθοδηγήσει τον οδηγό μέσω της βέλτιστης διαδρομής προς τον προορισμό του.

Τα κριτήρια επιλογής των οχημάτων καθώς και ο χρόνος αναμονής για απαντήσεις είναι απόλυτα προσαρμόσιμα στις ανάγκες των ΤΑΧΙ.

Τηλεματική Δίκτυο Πωλήσεων
εντοπίστε τον πλησιέστερο διανομέα σας
 
Λίστα Επικοινωνίας
Εγγραφείτε τώρα στη λίστα επικοινωνίας της COMPUCON
 
Τηλεματική Media Kit
λογότυπα, ήχοι, downloads.
 
Πολιτική|Όροι Χρήσης|Copyrights|Χάρτης
© 2019 COMPUCON S.A. All rights reserved.