Επικοινωνία - Υποστήριξη - Compucon Παγκοσμίως
Αναζήτηση 
 ΚέντημαΤηλεματικήInternetLaserΙατρικό
Αρχή > Τμήματα > Τηλεματική > Λύσεις > Smart-Taxi

Smart-Taxi

Εξοπλισμός


Το SMARΤ-TAXΙ αποτελείται από :
• Τις ηλεκτρονικές συσκευές τηλεματικής που εγκαθίστανται στα αυτοκίνητα.

• Την εφαρμογή Αυτοματοποιημένης ∆ιαχείρισης στο κέντρο ελέγχου των TAXI.

• Το σύστημα αυτόματης πλοήγησης με οθόνη αφής και δυνατότητες πολυμέσων / TV / DVD / CD / MP3 (προαιρετικά).

Τηλεματική Δίκτυο Πωλήσεων
εντοπίστε τον πλησιέστερο διανομέα σας
 
Λίστα Επικοινωνίας
Εγγραφείτε τώρα στη λίστα επικοινωνίας της COMPUCON
 
Τηλεματική Media Kit
λογότυπα, ήχοι, downloads.
 
Πολιτική|Όροι Χρήσης|Copyrights|Χάρτης
© 2019 COMPUCON S.A. All rights reserved.