Επικοινωνία - Υποστήριξη - Compucon Παγκοσμίως
Αναζήτηση 
 ΚέντημαΤηλεματικήInternetLaserΙατρικό
 
Αρχή > Νέα

Νέα

Ανακοίνωση για αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης


Η εταιρία ανακοινώνει ότι συνήλθε την Τετάρτη 5 Αυγούστου 2015 στα γραφεία της έδρας της στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, η Β’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, με τη συμμετοχή δύο (2) μετόχων. Παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούσαν το 45,56% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (514.882 επί συνόλου 1.130.180 μετοχών). Μετά τη διαπίστωση της απαιτούμενης κατά το Νόμο απαρτίας συζητήθηκαν τα θέματα 5 και 6 της ημερήσιας διάταξης, όπως αυτά ορίζονταν στην από 02.06.2015 αναρτημένη στην ιστοσελίδα της εταιρίας Πρόσκληση του Δ.Σ., και τα οποία δεν είχαν συζητηθεί κατά την αρχική σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων την 30.06.2015 και κατά την Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 20.07.2015. Ελήφθη με πλήρη ομοφωνία (ήτοι 514.882 επί συνόλου 1.130.180 μετοχών) η απόφαση η εταιρία να μην προχωρήσει με την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου στην παρούσα φάση λόγω της πρωτόγνωρα αρνητικής οικονομικής συγκυρίας που θα καθιστούσε την προοπτική προσέλκυσης κεφαλαίων από υφιστάμενους μετόχους, πλην του βασικού μετόχου, εξαιρετικά απίθανη. Θα εξεταστούν το αμέσως προσεχές διάστημα εκ νέου οι συνθήκες που διαμορφώνονται για τις δυνατότητες αντιμετώπισης της συγκεκριμένης κατάστασης.
Λίστα Επικοινωνίας
Εγγραφείτε τώρα στη λίστα επικοινωνίας της COMPUCON
 
COMPUCON MediaKit
λογότυπα, ήχοι, downloads.
 
Fleet Online
Navimate
Πολιτική|Όροι Χρήσης|Copyrights|Χάρτης
© 2019 COMPUCON S.A. All rights reserved.