Επικοινωνία - Υποστήριξη - Compucon Παγκοσμίως
Αναζήτηση 
 ΚέντημαΤηλεματικήInternetLaserΙατρικό
 
Αρχή > Νέα

Νέα

Ανακοίνωση για Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων


Η εταιρία ανακοινώνει ότι συνήλθε τη Δευτέρα 20 Ιουλίου 2015 στα γραφεία της έδρας της στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, η Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, με τη συμμετοχή δύο (2) μετόχων. Παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούσαν το 45,56% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (514.882 επί συνόλου 1.130.180 μετοχών). Τα θέματα ημερήσιας διάταξης δεν συζητήθηκαν ελλείψει της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας. Η Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνεδριάσει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην από 02.06.2015 Πρόσκληση του Δ.Σ., στον ίδιο τόπο, την Τετάρτη 05.08.2015 και ώρα 12.00 μ.μ.
Λίστα Επικοινωνίας
Εγγραφείτε τώρα στη λίστα επικοινωνίας της COMPUCON
 
COMPUCON MediaKit
λογότυπα, ήχοι, downloads.
 
Fleet Online
Navimate
Πολιτική|Όροι Χρήσης|Copyrights|Χάρτης
© 2019 COMPUCON S.A. All rights reserved.