Επικοινωνία - Υποστήριξη - Compucon Παγκοσμίως
Αναζήτηση 
 ΚέντημαΤηλεματικήInternetLaserΙατρικό
 
Αρχή > Νέα

Νέα

Ανακοίνωση για Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων


Η εταιρία ανακοινώνει ότι συνήλθε την Τρίτη 31 Μαρτίου 2015 στα γραφεία της έδρας της στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, η Β’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση, με τη συμμετοχή δύο (2) μετόχων. Παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούσαν το 45,56% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (514.882 επί συνόλου 1.130.180 μετοχών).
Μετά τη διαπίστωση της απαιτούμενης κατά το Νόμο απαρτίας συζητήθηκαν τα θέματα ημερήσιας διάταξης και αποφασίστηκε ομόφωνα και παμψηφεί να μετατεθεί η οριστική λήψη απόφασης, αναφορικά με τη σκοπούμενη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, για την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα πραγματοποιηθεί την 30.06.2015. Η μετάθεση της οριστικής λήψης απόφασης οφείλεται στο τρέχων οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον που δημιουργεί σοβαρές αμφιβολίες για την πιθανή επιτυχία ενός ανάλογου εγχειρήματος στην παρούσα φάση.
Λίστα Επικοινωνίας
Εγγραφείτε τώρα στη λίστα επικοινωνίας της COMPUCON
 
COMPUCON MediaKit
λογότυπα, ήχοι, downloads.
 
Fleet Online
Navimate
Πολιτική|Όροι Χρήσης|Copyrights|Χάρτης
© 2019 COMPUCON S.A. All rights reserved.