Επικοινωνία - Υποστήριξη - Compucon Παγκοσμίως
Αναζήτηση 
 ΚέντημαΤηλεματικήInternetLaserΙατρικό
 
Αρχή > Νέα

Νέα

Ανακοίνωση για Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου


Η εταιρία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου που είχε αποφασιστεί κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 06.05.2014 δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω παρέλευσης του προβλεπόμενου από το άρθρο 11, παράγραφοι 3 και 4 του Ν.2190 χρονικού διαστήματος ολοκλήρωσής της.
Λίστα Επικοινωνίας
Εγγραφείτε τώρα στη λίστα επικοινωνίας της COMPUCON
 
COMPUCON MediaKit
λογότυπα, ήχοι, downloads.
 
Fleet Online
Navimate
Πολιτική|Όροι Χρήσης|Copyrights|Χάρτης
© 2019 COMPUCON S.A. All rights reserved.