Επικοινωνία - Υποστήριξη - Compucon Παγκοσμίως
Αναζήτηση 
 ΚέντημαΤηλεματικήInternetLaserΙατρικό
 
Αρχή > Νέα

Νέα

Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων


Η εταιρία ανακοινώνει ότι συνήλθε την Παρασκευή 25 Απριλίου 2014 η Α’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης 5 έως και 9 σύμφωνα με την από 21.03.2004 Πρόσκληση του Δ.Σ. Καθώς διαπιστώθηκε η έλλειψη της κατά το Νόμο απαιτούμενης απαρτίας για τα θέματα 6 έως και 9, η συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων αυτών, καθώς και επί του θέματος 5, αναβλήθηκε για τη Β' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην από 21.03.2014 Πρόσκληση του Δ.Σ., στον ίδιο τόπο, την 06.05.2014 και ώρα 12.00 μ.μ.
Λίστα Επικοινωνίας
Εγγραφείτε τώρα στη λίστα επικοινωνίας της COMPUCON
 
COMPUCON MediaKit
λογότυπα, ήχοι, downloads.
 
Fleet Online
Navimate
Πολιτική|Όροι Χρήσης|Copyrights|Χάρτης
© 2019 COMPUCON S.A. All rights reserved.