Επικοινωνία - Υποστήριξη - Compucon Παγκοσμίως
Αναζήτηση 
 ΚέντημαΤηλεματικήInternetLaserΙατρικό
 
Αρχή > Νέα

Νέα

Ανακοίνωση σύμφωνα με το Ν.3340/2005


Η COMPUCON ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΕΒΕ ανακοινώνει, σύµφωνα µε το Ν. 3340/2005, ότι την 02.07.2013 της γνωστοποιήθηκε ότι o κ. Αγγέλου Ζαχαρίας του Γεωργίου, μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρίας, απέκτησε την πληρεξουσιότητα 269.936 δικαιωμάτων ψήφου που αντιστοιχούν σε ισάριθμες μετοχές μετόχων, εκ των οποίων ουδείς κατέχει ατομικά ποσοστό άνω του 5% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας. Το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου του κ.Αγγέλου, σύμφωνα με το άρθρο 10, περίπτωση (η), του Ν.3556/2007, πριν την ως άνω μεταβολή ανέρχονταν σε 5,1%, και πλέον ανέρχεται σε 7,3%.
Λίστα Επικοινωνίας
Εγγραφείτε τώρα στη λίστα επικοινωνίας της COMPUCON
 
COMPUCON MediaKit
λογότυπα, ήχοι, downloads.
 
Fleet Online
Navimate
Πολιτική|Όροι Χρήσης|Copyrights|Χάρτης
© 2019 COMPUCON S.A. All rights reserved.