Επικοινωνία - Υποστήριξη - Compucon Παγκοσμίως
Αναζήτηση 
 ΚέντημαΤηλεματικήInternetLaserΙατρικό
 
Αρχή > Νέα

Νέα

Ανακοίνωση Οικονομικού Ημερολογίου 2013


Η Εταιρία, σύμφωνα με τις διατάξεις 4.1.2 και 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χ.Α., ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο του 2013 το οποίο έχει ως ακολούθως:
- Ανάρτηση Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης και Ετήσιων Στοιχείων και Πληροφοριών 2012 στην ιστοσελίδα του Χ.Α. και την ιστοσελίδα της εταιρίας (www.compucon.gr): Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2013
- Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων: Παρασκευή, 28 Ιουνίου 2013

Η Εταιρία δεν θα διανείμει μέρισμα για τη χρήση 2012.
Λίστα Επικοινωνίας
Εγγραφείτε τώρα στη λίστα επικοινωνίας της COMPUCON
 
COMPUCON MediaKit
λογότυπα, ήχοι, downloads.
 
Fleet Online
Navimate
Πολιτική|Όροι Χρήσης|Copyrights|Χάρτης
© 2019 COMPUCON S.A. All rights reserved.