Επικοινωνία - Υποστήριξη - Compucon Παγκοσμίως
Αναζήτηση 
 ΚέντημαΤηλεματικήInternetLaserΙατρικό
 
Αρχή > Νέα

Νέα

Ανακοίνωση για αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης


Η εταιρία ανακοινώνει ότι πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2012 στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, με τη συμμετοχή 7 μετόχων. Παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν μέτοχοι της Eταιρίας που εκπροσωπούσαν το 51,18% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (6.362.525 επί συνόλου 12.431.980 μετοχών). Επί του μόνου θέματος της ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα (ήτοι με ψήφους 6.362.525 επί συνόλου 12.431.980) την επέκταση του σκοπού της εταιρίας με την προσθήκη στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 του Καταστατικού, όπου ορίζεται ο σκοπός της εταιρίας, των ακόλουθων εδαφίων:


Σκοπός της εταιρίας ορίζεται:

ζ). Σχεδίαση, ανάπτυξη και εμπορία ηλεκτρομηχανικών συστημάτων (mechatronics), μηχανημάτων και συσκευών, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών συστημάτων και του λογισμικού.
η). Σχεδίαση, ανάπτυξη και εμπορία συστημάτων τηλεματικών εφαρμογών και συστημάτων για τον απομακρυσμένο έλεγχο και τη διαχείριση αντικειμένων και συμβάντων.
θ). Σχεδίαση, ανάπτυξη και εμπορία γεωπληροφορικών συστημάτων.
ι). Σχεδίαση, ανάπτυξη και εμπορία συστημάτων που συνεισφέρουν στην πράσινη ανάπτυξη και την εξοικονόμηση ενέργειας και φυσικών πόρων.

Παράλληλα προστέθηκε στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 του Καταστατικού, όπου ορίζονται τα μέσα για την επίτευξη του σκοπού της εταιρίας, το ακόλουθο εδάφιο:


Για την επίτευξη του σκοπού αυτού η εταιρία μπορεί και δύναται:


ε). Να οργανώνει - απεικονίζει εσωτερικά, με διακριτό τρόπο, τις ως άνω δραστηριότητες του σκοπού κατά την λογιστική απεικόνιση αυτών.

Λίστα Επικοινωνίας
Εγγραφείτε τώρα στη λίστα επικοινωνίας της COMPUCON
 
COMPUCON MediaKit
λογότυπα, ήχοι, downloads.
 
Fleet Online
Navimate
Πολιτική|Όροι Χρήσης|Copyrights|Χάρτης
© 2019 COMPUCON S.A. All rights reserved.