Επικοινωνία - Υποστήριξη - Compucon Παγκοσμίως
Αναζήτηση 
 ΚέντημαΤηλεματικήInternetLaserΙατρικό
 
Αρχή > Επενδυτές > Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

Ένταξη Επενδυτικού Σχεδίου στον Αναπτυξιακό Νόμο

Τρ 01 Αυγούστου 2006


Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ανακοίνωσε την έγκριση της πρότασης της εταιρίας COMPUCON για υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου της περιόδου 2006-2009 στις διατάξεις του νόμου 3299/04.
Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση έγκρισης, στις διατάξεις του νόμου υπάγεται επένδυση που ανέρχεται σε 3.405.600,00 Ευρώ με ποσό επιχορήγησης 1.191.600 Ευρώ, ενώ η συνολική προγραμματιζόμενη επένδυση της COMPUCON θα ανέλθει σε 3.963.929 Ευρώ.

Η επένδυση της εταιρίας περιλαμβάνει:
α) Την ανέγερση ιδιόκτητων κτιριακών εγκαταστάσεων συνολικής επιφάνειας 1539 τ.μ. με σκοπό τη μετεγκατάσταση και τη λειτουργία της εταιρίας σε ιδιόκτητους χώρους εντός της Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης.
β) Την ανάπτυξη νέας πλατφόρμας κεντητικού λογισμικού με ενσωμάτωση λειτουργικών χαρακτηριστικών στο κεντρικό σύστημα ελέγχου των κεντητικών μηχανών.
γ) Την ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας με δυνατότητες τηλεματικής και τηλεμετρίας.

Με την υλοποίηση των προγραμματιζόμενων επενδύσεων για την περίοδο 2006-2009, σε συνέχεια του Επενδυτικού Προγράμματος της περιόδου 2001-2005, η COMPUCON θα εξασφαλίσει, πέρα από τη μεταφορά της σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, τη διαρκή εξέλιξη των προϊοντικών της γράμμων και τον πλέον σύγχρονο παραγωγικό εξοπλισμό, στοιχεία ικανά να διασφαλίσουν τη σταθερή ανάπτυξη των εργασιών της.
Η εταιρία την τρέχουσα χρήση, παρουσιάζει αναστροφή των οικονομικών της μεγεθών εμφανίζοντας κερδοφορία στο Α’ τρίμηνο τόσο σε επίπεδο αποτελεσμάτων μητρικής όσο και σε ενοποιημένη βάση. Προς την κατεύθυνση βελτίωσης των οικονομικών μεγεθών συνέβαλλαν η σταθερή πορεία που διαγράφουν τα παραδοσιακά προϊόντα της στον τομέα του κεντητικού λογισμικού αλλά και οι λύσεις τηλεματικής, η γκάμα προϊόντων της οποίας ενισχύθηκε την τρέχουσα χρήση με την παρουσίαση λύσεων και στον τομέα του retail, με προϊόντα πλοήγησης οχημάτων.
Σε επίπεδο μητρικής ο κύκλος εργασιών το Α’ τρίμηνο του 2006 ανήλθε σε 941 χιλ. ευρώ, ενώ ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών σε 1.648 χιλ. ευρώ με τα προ φόρων αποτελέσματα να διαμορφώνονται σε κέρδη 137 χιλ. ευρώ για τη μητρική και 4 χιλ. ευρώ για τον όμιλο. Τα μετά φόρων αποτελέσματα ανήλθαν σε κέρδη 28 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 340 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο για τη μητρική, ενώ σε ενοποιημένη βάση ζημίες 79 χιλ. έναντι ζημιών 531 χιλ. ευρώ.
Λίστα Επικοινωνίας
Εγγραφείτε τώρα στη λίστα επικοινωνίας της COMPUCON
 
COMPUCON MediaKit
λογότυπα, ήχοι, downloads.
 
Fleet Online
Navimate
Πολιτική|Όροι Χρήσης|Copyrights|Χάρτης
© 2019 COMPUCON S.A. All rights reserved.