Επικοινωνία - Υποστήριξη - Compucon Παγκοσμίως
Αναζήτηση 
 ΚέντημαΤηλεματικήInternetLaserΙατρικό
 
Αρχή > Επενδυτές > Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση για νέο μέλος Δ.Σ.

Τε 27 Ιουλίου 2005


Σε εφαρμογή του άρθρου 4 παρ.1 της υπ' αριθμ. 5/204/14-11-2000 απόφασης της Ε.Κ. και του Ν.3016/2002, η εταιρεία Compucon Εφαρμογές Υπολογιστών Α.Β.Ε.Ε. γνωστοποιεί ότι το Δ.Σ. κατά τη συνεδρίασή του της 29ης Ιουλίου 2005, εξέλεξε τον κο Αναστάσιο Αλεξανδρίδη του Χρήστου, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος αυτού, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος για προσωπικούς λόγους, επίσης ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, κου Αριστοτέλη Σπηλιώτη.

Λίστα Επικοινωνίας
Εγγραφείτε τώρα στη λίστα επικοινωνίας της COMPUCON
 
COMPUCON MediaKit
λογότυπα, ήχοι, downloads.
 
Fleet Online
Navimate
Πολιτική|Όροι Χρήσης|Copyrights|Χάρτης
© 2019 COMPUCON S.A. All rights reserved.