Επικοινωνία - Υποστήριξη - Compucon Παγκοσμίως
Αναζήτηση 
 ΚέντημαΤηλεματικήInternetLaserΙατρικό
 
Αρχή > Επενδυτές > Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

Αύξηση καθαρών κερδών προ φόρων το 2002

Πα 28 Φεβρουαρίου 2003


Σημαντική ενίσχυση σημείωσαν τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρίας COMPUCON EΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΒΕΕ το 2002 σε σχέση με το 2001 καθώς ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 5,52 εκατ. ευρώ έναντι 4,8 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος, σημειώνοντας αύξηση 14,98%. Τα κέρδη προ φόρων σημείωσαν εντυπωσιακή αύξηση 62,65% αφού ανήλθαν σε 1,89 εκατ. ευρώ έναντι 1,16 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών για την ίδια περίοδο ανήλθε σε 6,37 εκατ. ευρώ και τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 1,73 εκατ. ευρώ κατά την πρώτη ενοποιημένη εταιρική χρήση. Η διοίκηση της εταιρίας θα προτείνει στην τακτική γενική συνέλευση των μετόχων τη διανομή μερίσματος 0,13 ευρώ ανά μετοχή, αυξημένο δηλαδή σε ποσοστό 62,65% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, επιβεβαιώνοντας τη συνεπή μερισματική πολιτική της.

Λίστα Επικοινωνίας
Εγγραφείτε τώρα στη λίστα επικοινωνίας της COMPUCON
 
COMPUCON MediaKit
λογότυπα, ήχοι, downloads.
 
Fleet Online
Navimate
Πολιτική|Όροι Χρήσης|Copyrights|Χάρτης
© 2019 COMPUCON S.A. All rights reserved.