Επικοινωνία - Υποστήριξη - Compucon Παγκοσμίως
Αναζήτηση 
 ΚέντημαΤηλεματικήInternetLaserΙατρικό
 
Αρχή > Επενδυτές > Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση έναρξης καταβολής μερίσματος

Δε 14 Ιουλίου 2003


Ανακοινώνεται από την εταιρία, ότι το μέρισμα, που αποφασίστηκε στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 19/6/2003, ανέρχεται στο ποσό των 0,13 ευρώ ανά μετοχή για τη διαχειριστική χρήση 2002. Δικαιούχοι του εν λόγω μερίσματος είναι οι μέτοχοι της εταιρίας την 19/6/2003 κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. Η καταβολή του μερίσματος θα γίνει με δίγραμμες επιταγές και ως ημερομηνία έναρξης καταβολής ορίζεται η 1η Αυγούστου 2003.
Οι δικαιούχοι μερίσματος θα λάβουν ταχυδρομικά την ονομαστική δίγραμμη τραπεζική επιταγή, μαζί με βεβαίωση πληρωμής μερίσματος που προορίζεται για την Οικονομική Εφορία. Παρακαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι, που δικαιούνται μερίσματος και των οποίων η διεύθυνση είναι διαφορετική από εκείνη την οποία έχουν δηλώσει στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, να επικοινωνούν με το Τμήμα Μετόχων της εταιρίας (κ. Χρήστο Γκρος-τηλ. 2310490300) έως τις 14 Ιουλίου.

Λίστα Επικοινωνίας
Εγγραφείτε τώρα στη λίστα επικοινωνίας της COMPUCON
 
COMPUCON MediaKit
λογότυπα, ήχοι, downloads.
 
Fleet Online
Navimate
Πολιτική|Όροι Χρήσης|Copyrights|Χάρτης
© 2019 COMPUCON S.A. All rights reserved.