Επικοινωνία - Υποστήριξη - Compucon Παγκοσμίως
Αναζήτηση 
 ΚέντημαΤηλεματικήInternetLaserΙατρικό
 
Αρχή > Επενδυτές > Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση αναφορικά με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Τρ 02 Δεκεμβρίου 2003


Η εταιρία ανακοινώνει ότι την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2003, ημερομηνία κατά την οποία είχαν προσκληθεί οι Μέτοχοι της Εταιρίας να συμμετάσχουν σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, δεν επετεύχθη ο σχηματισμός νομίμου απαρτίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσης επί του μόνου θέματος ημερησίας διάταξης. Για το λόγο αυτό, οι Μέτοχοι θα συνέλθουν εκ νέου σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα λάβει χώρα εντός είκοσι ημερών από την 2η Δεκεμβρίου 2003. Tο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα προβεί τις προσεχείς ημέρες στη δημοσίευση νέας πρόσκλησης για τη σύγκληση της Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της.

Λίστα Επικοινωνίας
Εγγραφείτε τώρα στη λίστα επικοινωνίας της COMPUCON
 
COMPUCON MediaKit
λογότυπα, ήχοι, downloads.
 
Fleet Online
Navimate
Πολιτική|Όροι Χρήσης|Copyrights|Χάρτης
© 2019 COMPUCON S.A. All rights reserved.