Επικοινωνία - Υποστήριξη - Compucon Παγκοσμίως
Αναζήτηση 
 ΚέντημαΤηλεματικήInternetLaserΙατρικό
 
Αρχή > Επενδυτές > Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

Συμφωνία για έργο για τα γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων

Πε 15 Απριλίου 2004


Η εταιρία πληροφορικής COMPUCON ανέλαβε έργο ανάπτυξης Ολοκληρωμένου Συστήματος Βάσης Δεδομένων και Διαδικτυακής Διασύνδεσης-Παρουσίας των Γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (ΟΕΥ) της χώρας μας, σε δεκαπέντε επιλεγμένες χώρες της Παρευξείνιας Ζώνης, των Βαλκανίων, της Ν.Α. Μεσογείου και του Περσικού Κόλπου. Ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) έχει αναλάβει το ρόλο του Συντονιστή Υλοποίησης του έργου, το οποίο εντάσσεται σε σχετικό πρόγραμμα που εγκρίθηκε από το Yπουργείο Εξωτερικών /Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας. Η ανάπτυξη του Συστήματος θα στηριχθεί στην τεχνογνωσία διαδικτυακών εφαρμογών και διαχείρισης περιεχομένου της COMPUCON, και πιο συγκεκριμένα στην πλατφόρμα SiteCosmos. Τ
ο Σύστημα θα διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά: - Θα δίνει τη δυνατότητα για απ' ευθείας, εύκολη καταχώρηση πληροφοριών, τόσο από τα επιμέρους Γραφεία ΟΕΥ, όσο και από την κεντρική διαχειριστική Αρχή (ΥΠΕΞ/ΥΔΑΣ), καθώς και για συντονισμό των δράσεων στις χώρες του εξωτερικού. - Θα επιτρέπει στα Ελληνικά Γραφεία ΟΕΥ να προβάλλουν αλλά και να συλλέγουν, μέσω του διαδικτύου, ποικίλες πληροφορίες επιχειρηματικού, οικονομικού-εμπορικού αλλά και άλλου περιεχομένου ενδιαφέροντός τους. - Θα διασφαλίζει την πρόσβαση των χρηστών / επισκεπτών στη συγκεντρωμένη πληροφορία από ειδική δικτυακή πύλη (portal), μέσω της οποίας θα είναι εφικτή η αναζήτηση πληροφοριών με συγκεκριμένη κωδικοποίηση (π.χ. κατηγοριοποίηση κατά χώρα και κατά θεματική ενότητα). Η
εφαρμογή του Συστήματος αναμένεται να συμβάλλει στην ανάπτυξη της επιχειρηματικής συνεργασίας με τις ενδιαφερόμενες χώρες, μέσα από τη δημιουργία μιας ενιαίας βάσης δεδομένων και διαδικτυακής διασύνδεσης-παρουσίας των Γραφείων ΟΕΥ και την αύξηση της εμπλοκής οργανισμών και φορέων στήριξης επιχειρηματικότητας στη διαχείριση και αξιοποίηση της πληροφορίας που απορρέει από την οικονομική διπλωματία της Ελλάδας.
Η συνδρομητική υπηρεσία της καινοτόμου πλατφόρμας διαδικτυακής παρουσίας της COMPUCON, SiteCosmos (www.sitecosmos.com), βραβεύτηκε πρόσφατα με το «European Golden Seal of Excellence in Multimedia 2004» (www.e-multimedia.org/seal/). Το βραβείο αυτό, απονέμεται κάθε χρόνο από την European Multimedia Associations Convention (EMMAC) σε εταιρίες με εφαρμογές, υπηρεσίες ή τεχνολογίες, που διακρίνονται σε διεθνές επίπεδο για την αρτιότητα και την καινοτομία τους. Η πλατφόρμα SiteCosmos αποτέλεσε και το επίκεντρο της παρουσίας της COMPUCON στην έκθεση πληροφορικής, υπολογιστικών συστημάτων και συσκευών CeBIT 2004, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Ανόβερο της Γερμανίας, από 18 έως 24 Μαρτίου. Το ενδιαφέρον που συγκέντρωσε η πλατφόρμα της COMPUCON από την πλευρά των εμπορικών επισκεπτών ήταν ιδιαίτερα μεγάλο, και βραχυπρόθεσμα, αναμένεται διείσδυση του SiteCosmos σε ξένες αγορές.

Λίστα Επικοινωνίας
Εγγραφείτε τώρα στη λίστα επικοινωνίας της COMPUCON
 
COMPUCON MediaKit
λογότυπα, ήχοι, downloads.
 
Fleet Online
Navimate
Πολιτική|Όροι Χρήσης|Copyrights|Χάρτης
© 2019 COMPUCON S.A. All rights reserved.