Επικοινωνία - Υποστήριξη - Compucon Παγκοσμίως
Αναζήτηση 
 ΚέντημαΤηλεματικήInternetLaserΙατρικό
 
Αρχή > Επενδυτές > Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

Υπογραφή συμφωνίας στον τομέα της τηλεματικής

Τρ 04 Μαϊου 2004


Σε ηγέτη της ελληνικής αγοράς συστημάτων-υπηρεσιών τηλεματικής και πλοήγησης, αναδεικνύεται η εταιρία πληροφορικής COMPUCON, η οποία υπέγραψε τελική συμφωνία για τη διαχείριση στόλου και με το Συνεταιρισμό Ραδιοταξί, «Λευκός Πύργος», που είναι από τους μεγαλύτερους στο νομό Θεσσαλονίκης και πανελλαδικά. Η συμφωνία μεταξύ της COMPUCON και του Συνεταιρισμού, «Λευκός Πύργος» έχει συνολικό ύψος 1,145 εκατ. ευρώ και αποτελεί το δεύτερο ανάλογο έργο, που αναλαμβάνει η εταιρία, μετά τη συμφωνία με το Συνεταιρισμό Ραδιοταξί, «Eurotaxi», που είχε αρχικό προϋπολογισμό 960.000 ευρώ. Οι δύο σχετικές συμφωνίες καθιστούν την COMPUCON, την πλέον εξειδικευμένη εταιρία, στον τομέα της διαχείρισης στόλου οχημάτων, διαθέτοντας το σημαντικότερο «χαρτοφυλάκιο» παρόμοιων έργων πανελλαδικά. Παράλληλα, ενισχύουν σημαντικά τα οικονομικά μεγέθη της, με αποτέλεσμα το Τμήμα Τηλεματικής της εταιρίας να συμβάλλει σημαντικά στη διεύρυνση του κύκλου εργασιών και της κερδοφορίας της COMPUCON κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρήσης, αποτελώντας ταυτόχρονα την «αιχμή του δόρατος» των νέων επενδύσεών της. Ο Συνεταιρισμός, «Λευκός Πύργος», αποτελούμενος από περίπου 500 οχήματα, αξιοποιεί αποτελεσματικά το νομοθετικό πλαίσιο (Ν.3109) του υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, με στόχο τον εκσυγχρονισμό, με βάση τα πλέον σύγχρονα δεδομένα, του στόλου των ραδιοταξί. Στα οχήματα του «Λευκού Πύργου» εγκαθίσταται ένα νέο ολοκληρωμένο σύστημα έξυπνης διαχείρισης στόλου Τaxi, το οποίο αξιοποιεί τεχνολογία GPRS για την αυτόματη και «έξυπνη» επικοινωνία μεταξύ του κέντρου και των οχημάτων. Η COMPUCON αναπτύσσοντας και ενσωματώνοντας τεχνολογίες όπως UHF, GPRS και TETRA στα συστήματα τηλεματικής, που διαθέτει, αποδεικνύει ότι έχει τη δυνατότητα να υλοποιεί έργα, προσαρμοσμένα απόλυτα στις ανάγκες κάθε στόλου, χρησιμοποιώντας κάθε φορά την απαιτούμενη τεχνολογική λύση.

Λίστα Επικοινωνίας
Εγγραφείτε τώρα στη λίστα επικοινωνίας της COMPUCON
 
COMPUCON MediaKit
λογότυπα, ήχοι, downloads.
 
Fleet Online
Navimate
Πολιτική|Όροι Χρήσης|Copyrights|Χάρτης
© 2019 COMPUCON S.A. All rights reserved.