Επικοινωνία - Υποστήριξη - Compucon Παγκοσμίως
Αναζήτηση 
 ΚέντημαΤηλεματικήInternetLaserΙατρικό
 
Αρχή > Επενδυτές > Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

Διοικητική αναδιάρθρωση της εταιρίας

Τρ 11 Μαϊου 2004


Σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 4 της υπ? αριθμ. 5/204/14-11-2000 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η εταιρεία COMPUCON Εφαρμογές Υπολογιστών Α.Β.Ε.Ε. γνωστοποιεί ότι αποχώρησε από την εταιρία για προσωπικούς λόγους ο Γενικός Διευθυντής της Εταιρίας και Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κ. Δημήτριος Ρούτος. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 10.5.2004, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους εξελέγη ο κ. Σωτήριος Δουρδούμας, Οικονομικός Διευθυντής της Εταιρίας. Κατόπιν αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1). Βασίλειος Θωμαΐδης του Ιορδάνη, Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος, 2). Σωτήριος Δουρδούμας του Περιάνδρου, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., 3). Αντώνιος Ευστρατιάδης του Ευστρατίου, Μέλος του Δ.Σ., 4). Βασίλειος Καφάτος του Εμμανουήλ, Μέλος του Δ.Σ. και 5). Αριστοτέλης Σπηλιώτης του Δημητρίου, μέλος του Δ.Σ. Παράλληλα καθορίστηκαν οι αρμοδιότητες των μελών του Δ.Σ. ως εκτελεστικών και μη εκτελεστικών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3016/2002 ως ακολούθως: Βασίλειος Θωμαΐδης, εκτελεστικό μέλος, Σωτήριος Δουρδούμας, εκτελεστικό μέλος, Αντώνιος Ευστρατιάδης, μη εκτελεστικό μέλος, Βασίλειος Καφάτος, ανεξάρτητο-μη εκτελεστικό μέλος, Αριστοτέλης Σπηλιώτης, ανεξάρτητο-μη εκτελεστικό μέλος.
Παράλληλα το Διοικητικό Συμβούλιο στα πλαίσια της Διοικητικής Αναδιοργάνωσης της εταιρείας ανακατένειμε τα καθήκοντα της Γενικής Διεύθυνσης ως εξής: Γενικός Διευθυντής με επιχειρησιακές αρμοδιότητες και Εμπορικός Διευθυντής τοποθετήθηκε ο κ. Δημήτριος Τηλιαβερίδης μέχρι πρότινος Εμπορικός Διευθυντής της εταιρίας. Γενικός Διευθυντής με διοικητικές αρμοδιότητες και Οικονομικός Διευθυντής τοποθετήθηκε ο κ. Σωτήριος Δουρδούμας μέχρι πρότινος Οικονομικός Διευθυντής της εταιρίας.

Λίστα Επικοινωνίας
Εγγραφείτε τώρα στη λίστα επικοινωνίας της COMPUCON
 
COMPUCON MediaKit
λογότυπα, ήχοι, downloads.
 
Fleet Online
Navimate
Πολιτική|Όροι Χρήσης|Copyrights|Χάρτης
© 2019 COMPUCON S.A. All rights reserved.