Επικοινωνία - Υποστήριξη - Compucon Παγκοσμίως
Αναζήτηση 
 ΚέντημαΤηλεματικήInternetLaserΙατρικό
 
Αρχή > Επενδυτές > Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

Άνοδος κερδών και πωλήσεων στο τρίμηνο 2004

Τρ 18 Μαϊου 2004


Σημαντική άνοδο εμφανίζουν τα αποτελέσματα τριμήνου της COMPUCON, έναντι του αντίστοιχου περσινού διαστήματος, επιβεβαιώνοντας τις θετικές προοπτικές εξέλιξης των οικονομικών μεγεθών για το σύνολο της χρήσης. Ειδικότερα, με βάση τα στοιχεία της 31ης Μαρτίου 2004 οι πωλήσεις της COMPUCON αυξήθηκαν κατά 73,5% καθώς ανήλθαν στα 1,25 εκατ. ευρώ σε σχέση με 722 χιλ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Τα κέρδη προ φόρων της εταιρίας παρουσίασαν μεγάλη βελτίωση στο εξεταζόμενο διάστημα καθώς διαμορφώθηκαν στις 174 χιλιάδες ευρώ έναντι ζημίας 174 χιλιάδων ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2003. Τα προ τόκων φόρων και αποσβέσεων αποτελέσματα (EBITDA) εμφανίζουν μεγάλη διεύρυνση, ανερχόμενα σε 472 χιλ. ευρώ έναντι 10 χιλ. ευρώ. Οι αποσβέσεις ανήλθαν στα 301 χιλ. ευρώ έναντι 143 χιλ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα, καθώς το επενδυτικό πρόγραμμα της εταιρίας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.
Η αύξηση του κύκλου εργασιών την περίοδο αυτή αποδίδεται αρχικά στην ικανοποιητική πορεία των πωλήσεων των προϊόντων λογισμικού της εταιρίας. Παράλληλα αξιοσημείωτη πλέον καθίσταται η συνεισφορά των νέων προϊόντων του τομέα τηλεματικής, εμφανίζοντας σημάδια ιδιαίτερης εμπορικής επιτυχίας και συμβάλλοντας αποφασιστικά στο συνολικό κύκλο εργασιών της εταιρίας. Ο τραπεζικός δανεισμός της εταιρίας, λόγω της ανάγκης χρηματοδότησης της ίδιας συμμετοχής της στο επενδυτικό πρόγραμμα, διαμορφώθηκε στα 4,11 εκ. ευρώ έναντι 2,48 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η εταιρία προτίθεται να προβεί στην αναδιάρθρωση του δανεισμού της με στόχο τη μετατροπή του από βραχυπρόθεσμο σε μακροπρόθεσμο, και για το σκοπό αυτό επεξεργάζεται τρόπο για την υλοποίηση της πρόθεσής της. Τέλος η διοίκηση της εταιρίας, με βάση τα αποτελέσματα πρώτου τριμήνου και τα προσωρινά στοιχεία που αφορούν στο δεύτερο τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης, εκτιμά ότι βρίσκεται εντός των πλαισίων στόχων που οριοθετήθηκαν για το σύνολο του 2004.

Λίστα Επικοινωνίας
Εγγραφείτε τώρα στη λίστα επικοινωνίας της COMPUCON
 
COMPUCON MediaKit
λογότυπα, ήχοι, downloads.
 
Fleet Online
Navimate
Πολιτική|Όροι Χρήσης|Copyrights|Χάρτης
© 2019 COMPUCON S.A. All rights reserved.