Επικοινωνία - Υποστήριξη - Compucon Παγκοσμίως
Αναζήτηση 
 ΚέντημαΤηλεματικήInternetLaserΙατρικό
 
Αρχή > Επενδυτές > Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

Πα 28 Μαϊου 2004


Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της «Compucon Εφαρμογές Υπολογιστών Α.Β.Ε.Ε» η οποία συνήλθε σήμερα Παρασκευή 28 Μαΐου 2004, έλαβαν χώρα τα παρακάτω: 1) Υποβλήθηκαν και αναγνώσθηκαν οι Εκθέσεις Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και το Πιστοποιητικό Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή, επί των Οικονομικών Καταστάσεων και πεπραγμένων της εταιρικής χρήσης 2003 (01.01.2003 - 31.12.2003). 2) Υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31.12.2003 (Ισολογισμός, Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης, Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων, Προσάρτημα) και οι ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις. 3) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ελεγκτές της εταιρείας απαλλάχθηκαν από κάθε ευθύνη για την δραστηριότητά τους κατά την εταιρική χρήση που έληξε την 31.12.2003 (01.01.2003 έως 31.12.2003) 4) Αποφασίστηκε η εταιρία να μην προβεί στη διανομή κερδών με συνέπεια να μην καταβληθεί μέρισμα προς τους μετόχους και αμοιβές προς το Δ.Σ. Η μη διανομή των κερδών οφείλεται στην εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου 2190/1920 (άρθρο 43, παρ. 3, περίπτωση δ' και παρ. 4, περίπτωση α'), οι οποίες δεν επιτρέπουν τη διανομή κερδών εάν υπάρχει μεγάλο ποσό αναπόσβεστων εξόδων πρώτης εγκατάστασης και αναδιοργάνωσης. Συνεπώς τα ποσά που προορίζονταν για τη διανομή μερίσματος και αμοιβών Δ.Σ. οδηγήθηκαν στη δημιουργία αφορολόγητου αποθεματικού του αναπτυξιακού Νόμου 2601/98 στον οποίο υπάγεται μεγάλο μέρος του Επενδυτικού Σχεδίου της εταιρίας. 5) Για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της 11ης εταιρικής χρήσης, ορίστηκε ως τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής ο κ. Νικόλαος Γεωργιάδης Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 12941 του Σ.Ο.Λ. Α.Ε.Ο.Ε. και ως αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής ο κ. Κωνσταντίνος Καραθάνος Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 13381. 6) Αναφορικά με το θέμα της έκδοσης κοινού μη μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου οι μέτοχοι ενημερώθηκαν ότι δεν συντρέχει λόγος λήψης απόφασης επί του θέματος, καθώς στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από τη δημοσίευση της Πρόσκλησης σε Γ.Σ. και μέχρι τη σύγκλησή της, μετά από συζητήσεις με τράπεζες, κρίθηκε προς όφελος της εταιρίας η μετατροπή του βραχυπρόθεσμου δανεισμού σε μακροπρόθεσμο χωρίς την έκδοση ομολογιακού δανείου και προς αυτήν την κατεύθυνση βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη διαπραγματεύσεις με ενδιαφερόμενες τράπεζες για την οριστικοποίηση των σχετικών συμφωνιών. 7) Αναφορικά με τη χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων μέχρι τη λήξη του Επενδυτικού Προγράμματος της εταιρίας την 31/12/2004 και κατόπιν εισήγησης του Δ.Σ. της 10/5/2004 αποφασίστηκαν τα ακόλουθα. Τροποποιήθηκε η χρήση μέρους του αδιάθετου ποσού των κεφαλαίων που προορίζονταν για α) Εγκατάσταση ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος - ERP, ποσό 234 χιλ. ευρώ, β) Εκσυγχρονισμό των κτιριακών εγκαταστάσεων και την επέκταση της λειτουργικής υποδομής, ποσό 253 χιλ. ευρώ, γ) Ανάπτυξη εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου και παρουσίας στο Διαδίκτυο, ποσό 150 χιλ. ευρώ, δ) Ανάπτυξη συστημάτων κοπής & χάραξης με laser, ποσό 115 χιλ. ευρώ, ε) Εξοπλισμός εργαστηρίου ηλεκτρονικών εφαρμογών, ποσό 231 χιλ. ευρώ, στ) Ανάπτυξη και εμπορευματοποίηση εφαρμογών κλάδου υγείας, ποσό 148 χιλ. ευρώ, και τα οποία αποφασίστηκε να χρησιμοποιηθούν στην αύξηση των επενδύσεων για α) Δημιουργία δυνατότητας εξέλιξης προϊόντων κεντητικού λογισμικού, ποσό 360 χιλ. ευρώ, β) Ανάπτυξη ειδικής πλατφόρμας και εμπορευματοποίηση υπηρεσίας διαδικτυακής παρουσίας, ποσό 60 χιλ. ευρώ, γ) Ανάπτυξη και εμπορευματοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών τηλεματικής, ποσό 120 χιλ. ευρώ και δ) Κεφάλαια κίνησης, ποσό 591 χιλ. ευρώ. 8) Οι Μέτοχοι ενημερώθηκαν επίσης για την ανοδική πορεία των μεγεθών της εταιρίας στο Α' τρίμηνο αλλά και για τις ευοίωνες προοπτικές εξέλιξης των αποτελεσμάτων στο σύνολο της χρήσης σαν αποτέλεσμα της βελτίωσης των οικονομικών συνθηκών στην αγορά του κεντήματος, της συνεισφοράς των νέων επενδύσεων της εταιρίας στο συνολικό κύκλο εργασιών, αλλά και της ευέλικτης διοικητικής δομής που επιλέχθηκε. Στα πλαίσια αυτά ανοδικά κινήθηκαν και τα ενοποιημένα μεγέθη τριμήνου της εταιρίας που παρουσίασαν αύξηση 92%, ενώ τα προ φόρων αποτελέσματα ανήλθαν σε κέρδη 48 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 255 χιλ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Η μητρική εταιρία για το ίδιο διάστημα εμφάνισε κύκλο εργασιών αυξημένο κατά 74% και τα προ φόρων κέρδη διαμορφώθηκαν σε 174 χιλ. ευρώ έναντι ισόποσης ζημίας το Α' τρίμηνο της περσινής χρήσης.

Λίστα Επικοινωνίας
Εγγραφείτε τώρα στη λίστα επικοινωνίας της COMPUCON
 
COMPUCON MediaKit
λογότυπα, ήχοι, downloads.
 
Fleet Online
Navimate
Πολιτική|Όροι Χρήσης|Copyrights|Χάρτης
© 2019 COMPUCON S.A. All rights reserved.