Επικοινωνία - Υποστήριξη - Compucon Παγκοσμίως
Αναζήτηση 
 ΚέντημαΤηλεματικήInternetLaserΙατρικό
 
Αρχή > Επενδυτές > Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

Άνοδος στα αποτελέσματα εξαμήνου

Πε 26 Αυγούστου 2004


Σημαντική αύξηση σε επίπεδο κύκλου εργασιών και κερδοφορίας, τόσο σε ότι αφορά στη μητρική εταιρία όσο και σε ενοποιημένη βάση, εμφανίζουν τα αποτελέσματα εξαμήνου της Compucon. Πιο συγκεκριμένα ο κύκλος εργασιών της εταιρίας κατά το A? εξάμηνο του 2004 παρουσίασε αύξηση κατά 52,17% και ανήλθε σε 3,79 εκ. ευρώ έναντι 2,49 εκ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης χρήσης. Τα κέρδη προ φόρων της μητρικής εταιρίας το διάστημα Ιανουαρίου-Ιουνίου διαμορφώθηκαν σε 688 χιλ. ευρώ, έναντι 338 χιλ την αντίστοιχη περίοδο του 2003, αυξημένα κατά 103,88%. Σε ενοποιημένη βάση υπήρξε επίσης άνοδος μεγεθών, καθώς ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 4,06 εκ. ευρώ, έναντι 2,78 εκ. ευρώ πέρσι, ενώ τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 397 χιλ ευρώ, έναντι 148 χιλ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2003. Η σημαντική αύξηση των μεγεθών μάλιστα επιτεύχθηκε παρά τις υψηλές αποσβέσεις ύψους 615 χιλ. ευρώ, έναντι 213 χιλ. ευρώ πέρσι, καθώς η υλοποίηση του Επενδυτικού Σχεδίου βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη τη στιγμή αυτή και θα ολοκληρωθεί στο τέλος του 2004. Η ενίσχυση των μεγεθών της εταιρίας τόσο για τη μητρική όσο και σε ενοποιημένη βάση αποδίδεται στη θετική υποδοχή από τις διεθνείς αγορές των νέων προϊόντων κεντητικού λογισμικού της εταιρίας καθώς και στην εμπορική αξιοποίηση των νέων επενδύσεων της εταιρίας κυρίως στους τομείς της τηλεματικής και των λύσεων διαδικτυακής παρουσίας. Σε ότι αφορά τον τραπεζικό δανεισμό η εταιρία έχει κλείσει τον κύκλο των επαφών της με τράπεζες και έχει εξασφαλίσει τις εγκρίσεις από αυτές για τη μετατροπή του συνόλου του βραχυπρόθεσμου δανεισμού της σε μακροπρόθεσμο και στο εννεάμηνο του 2004 θα εμφανίσει πλέον μόνο μακροπρόθεσμο δανεισμό. Η αύξηση που παρατηρείται στα δανειακά κεφάλαια οφείλεται κατά κύριο λόγο στις ανάγκες κάλυψης της ίδιας συμμετοχής στο επενδυτικό της πρόγραμμα. Η διοίκηση της εταιρίας εκτιμά ότι με βάση την αυξητική πορεία των μεγεθών της στο εξάμηνο της χρήσης, βρίσκεται εντός των πλαισίων στόχων που έχει προδιαγράψει για ολόκληρο το 2004.

Λίστα Επικοινωνίας
Εγγραφείτε τώρα στη λίστα επικοινωνίας της COMPUCON
 
COMPUCON MediaKit
λογότυπα, ήχοι, downloads.
 
Fleet Online
Navimate
Πολιτική|Όροι Χρήσης|Copyrights|Χάρτης
© 2019 COMPUCON S.A. All rights reserved.