Επικοινωνία - Υποστήριξη - Compucon Παγκοσμίως
Αναζήτηση 
 ΚέντημαΤηλεματικήInternetLaserΙατρικό
 
Αρχή > Επενδυτές > Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

Αποτελέσματα εννεαμήνου 2004

Πα 26 Νοεμβρίου 2004


Αύξηση μεγεθών, σε ρυθμούς ανάλογους με αυτούς του εξαμήνου, εμφανίζουν τα αποτελέσματα εννεαμήνου της Compucon . Ο κύκλος εργασιών σημείωσε αύξηση κατά 52,62% και ανήλθε σε 5,12 εκ. ευρώ έναντι 3,35 εκ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης χρήσης, ενώ τα προ φόρων κέρδη παρουσίασαν άνοδο κατά 80,58% και διαμορφώθηκαν σε 851 χιλ. ευρώ, έναντι 471 χιλ. ευρώ το εννεάμηνο του 2003. Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων ( EBITDA ) της εταιρίας, σημείωσαν, την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2004, άνοδο κατά 84,46% και ανήλθαν σε 2,06 εκ. ευρώ, έναντι 1,12 εκ. ευρώ την ίδια περίοδο του 2003. Σε ενοποιημένη βάση ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 5,55 εκ. ευρώ έναντι 3,83 εκ. ευρώ, με άνοδο 44,8%, και τα προ φόρων κέρδη σε 513 χιλ. ευρώ, έναντι 253 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η επίτευξη υψηλών ρυθμών αύξησης της κερδοφορίας κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική δεδομένου του μεγάλου ύψους των αποσβέσεων, που ανήλθαν σε 1,02 εκ. ευρώ, έναντι 481 χιλ. ευρώ το εννεάμηνο του 2003, και καθώς το Επενδυτικό Σχέδιο της εταιρίας βαίνει προς την ολοκλήρωσή του στο τέλος του έτους.

Λίστα Επικοινωνίας
Εγγραφείτε τώρα στη λίστα επικοινωνίας της COMPUCON
 
COMPUCON MediaKit
λογότυπα, ήχοι, downloads.
 
Fleet Online
Navimate
Πολιτική|Όροι Χρήσης|Copyrights|Χάρτης
© 2019 COMPUCON S.A. All rights reserved.