Επικοινωνία - Υποστήριξη - Compucon Παγκοσμίως
Αναζήτηση 
 ΚέντημαΤηλεματικήInternetLaserΙατρικό
 
Αρχή > Επενδυτές > Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση αναφορικά με πρόγραμμα δικαιωμάτων προαίρεσης

Πε 02 Δεκεμβρίου 2004


Γνωστοποιείται από την εταιρία ότι, σύμφωνα με το άρθρο 13, παρ.9, του Ν. 2190/1920 και την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 27.5.2002, όπως τροποποιήθηκε με την από 22.12.2003 απόφασή της, για την διανομή στο προσωπικό και στα μέλη του Δ.Σ. δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών στην ονομαστική αξία της μετοχής, ήτοι 0,60 ευρώ, προέβη στις διαδικασίες έκδοσης πιστοποιητικών δικαιώματος αγοράς μετοχών το Νοέμβριο του τρέχοντος. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας μετά τη συνεδρίασή του την 1.12.2004, αποφάσισε να μην προχωρήσει στις κατά το Νόμο διαδικασίες για την έκδοση των μετοχών και την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, καθώς οι δικαιούχοι δεν εξάσκησαν τα δικαιώματά τους στην προθεσμία που είχε ορίσει η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Υπενθυμίζεται ότι για τον τρίτο χρόνο του προγράμματος χορήγησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών της εταιρίας προβλέπεται η διανομή 204.000 μετοχών.

Λίστα Επικοινωνίας
Εγγραφείτε τώρα στη λίστα επικοινωνίας της COMPUCON
 
COMPUCON MediaKit
λογότυπα, ήχοι, downloads.
 
Fleet Online
Navimate
Πολιτική|Όροι Χρήσης|Copyrights|Χάρτης
© 2019 COMPUCON S.A. All rights reserved.