Επικοινωνία - Υποστήριξη - Compucon Παγκοσμίως
Αναζήτηση 
 ΚέντημαΤηλεματικήInternetLaserΙατρικό
 
Αρχή > Επενδυτές > Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

Δημιουργία θυγατρικής εταιρίας στην Ιαπωνία

Πα 31 Δεκεμβρίου 2004


Η COMPUCON ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ A.B.E.E. ανακοινώνει ότι κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της εταιρίας την 31/12/2004 αποφασίστηκε η ίδρυση θυγατρικής εταιρίας με την επωνυμία COMPUCON JAPAN, με έδρα το Τόκυο της Ιαπωνίας, στο κεφάλαιο της οποίας η COMPUCON θα συμμετέχει με ποσοστό 100%. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα ανέλθει σε 20 εκ. γεν. Οι νομικές διαδικασίες για τη σύσταση της εταιρίας αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του Α' τριμήνου 2005. Η απόφαση αυτή κρίθηκε επιβεβλημένη λόγω της πολυετούς επιτυχούς παρουσίας της εταιρίας στην Ιαπωνική αγορά μέσω αντιπροσώπων και της δημιουργίας σημαντικά μεγαλύτερων επιχειρηματικών ευκαιριών που διανοίγονται πλέον με την αυτόνομη παρουσία της. Η εταιρία, που πραγματοποιεί τα τελευταία χρόνια το 15 έως 25 τοις εκατό του κύκλου εργασιών της στην Ιαπωνία, προσδοκά με αυτήν την απόφαση την αύξηση των πωλήσεων κεντητικού λογισμικού αλλά και ανάληψη έργων κατά παραγγελία (OEM projects) με επέκταση της ήδη υπάρχουσας συνεργασίας με μεγάλες εταιρίες του χώρου του κεντήματος που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Επίσης το Δ.Σ. αποφάσισε την παράταση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου κατά τρεις μήνες, ήτοι 31/03/2005, με στόχο τα υπολειπόμενα προς επένδυση κεφάλαια να αξιοποιηθούν κατά το βέλτιστο δυνατό τρόπο. Εξετάζεται επίσης το ενδεχόμενο η ίδρυση της νέας εταιρίας να χρηματοδοτηθεί από το υπόλοιπο των αντληθέντων κεφαλαίων, από τη Δημόσια Εγγραφή της εταιρίας το Μάρτιο του 2002, που τη στιγμή αυτή ανέρχεται σε περίπου 150 χιλ. ευρώ επί συνόλου αντληθέντων κεφαλαίων Euro 5.702.514,26 (συνολικά Euro 6.144.000 μείον έξοδα Euro 441.485,74). Διαφορετικά η εταιρία θα προχωρήσει στην ολοκλήρωση των επενδύσεων που είχε προγραμματίσει, όπως αυτές αναλύονται στο Ενημερωτικό της Δελτίο (Φεβρουάριος 2002), και τροποποιήθηκαν με τις αποφάσεις των από 19/06/2003 και 28/05/2004 Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων της. Η εταιρία στα πλαίσια του τριετούς Επενδυτικού της Σχεδίου έχει ήδη επενδύσει 8,15 εκ. ευρώ, προερχόμενα τόσο από αντληθέντα κεφάλαια όσο και από ίδια συμμετοχή, και με την ολοκλήρωσή του θα έχει υλοποιήσει επενδύσεις συνολικού ύψους 9 εκ. ευρώ. Το Δ.Σ. τέλος εξουσιοδότησε τη Διοίκηση της εταιρίας να προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για την ενημέρωση του επενδυτικού κοινού αναφορικά με τους στόχους της χρονικής μετάθεσης και του τρόπου υλοποίησης των υπολειπόμενων προς επένδυση κεφαλαίων.

Λίστα Επικοινωνίας
Εγγραφείτε τώρα στη λίστα επικοινωνίας της COMPUCON
 
COMPUCON MediaKit
λογότυπα, ήχοι, downloads.
 
Fleet Online
Navimate
Πολιτική|Όροι Χρήσης|Copyrights|Χάρτης
© 2019 COMPUCON S.A. All rights reserved.