Επικοινωνία - Υποστήριξη - Compucon Παγκοσμίως
Αναζήτηση 
 ΚέντημαΤηλεματικήInternetLaserΙατρικό
 
Αρχή > Επενδυτές > Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση για αλλαγή τρόπου χρήσης αντληθέντων κεφαλαίων

Πα 31 Δεκεμβρίου 2004


Η COMPUCON ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ABEE ανακοινώνει ότι κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της εταιρίας την 31/12/2004 αποφασίστηκε να παραταθεί το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των αντληθέντων κεφαλαίων κατά τρεις μήνες, με στόχο τα υπολειπόμενα προς επένδυση κεφάλαια να αξιοποιηθούν κατά το βέλτιστο δυνατό τρόπο. Κατά συνέπεια η ολοκλήρωση των επενδύσεων των αδιάθετων αντληθέντων κεφαλαίων, που τη στιγμή αυτή ανέρχονται σε περίπου 150 χιλ. ευρώ επί συνόλου αντληθέντων κεφαλαίων 5.702.514,26 (συνολικά 6.144.000, μείον έξοδα 441.485,74), θα πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι 31/03/2005. Σύμφωνα με τις αποφάσεις του Δ.Σ. εξετάζεται το ενδεχόμενο η ίδρυση νέας εταιρίας στην Ιαπωνία να χρηματοδοτηθεί από τα αδιάθετα αντληθέντα κεφάλαια. Σε αντίθετη περίπτωση η εταιρία θα προχωρήσει στην ολοκλήρωση των επενδύσεων που είχε προγραμματίσει, όπως αυτές αναλύονται στο Ενημερωτικό της Δελτίο (Φεβρουάριος 2002), και τροποποιήθηκαν με τις αποφάσεις των από 19/06/2003 και 28/05/2004 Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων της. Η εταιρία θα προβεί στην άμεση ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με νεώτερη ανακοίνωση μόλις καταστούν οριστικοί οι τρόποι χρήσης των αδιάθετων αντληθέντων κεφαλαίων.

Λίστα Επικοινωνίας
Εγγραφείτε τώρα στη λίστα επικοινωνίας της COMPUCON
 
COMPUCON MediaKit
λογότυπα, ήχοι, downloads.
 
Fleet Online
Navimate
Πολιτική|Όροι Χρήσης|Copyrights|Χάρτης
© 2019 COMPUCON S.A. All rights reserved.