Επικοινωνία - Υποστήριξη - Compucon Παγκοσμίως
Αναζήτηση 
 ΚέντημαΤηλεματικήInternetLaserΙατρικό
 
Αρχή > Επενδυτές > Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση Αποφάσεων Δ.Σ. αναφορικά με τη δημιουργία θυγατρικής εταιρίας

Τε 12 Ιανουαρίου 2005


Η COMPUCON ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ A.B.E.E. ανακοινώνει ότι κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της εταιρίας την 12.01.2005 αποφάσισε ότι η από 31.12.2004 ήδη ανακοινωθείσα επένδυση με την ίδρυση της θυγατρικής εταιρίας COMPUCON JAPAN στην Ιαπωνία, το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της οποίας θα ανέρχεται σε 20 εκ. γεν, θα χρηματοδοτηθεί από το αδιάθετο υπόλοιπο των αντληθέντων κεφαλαίων, της Δημόσιας Εγγραφής της εταιρίας το Μάρτιο του 2002, που την 31.12.2004 ανέρχονταν σε περίπου 150 χιλ. ευρώ, επί συνόλου αντληθέντων κεφαλαίων ευρώ 5.702.514,26 (συνολικά ευρώ 6.144.000 μείον έξοδα ευρώ 441.485,74). Σύμφωνα με τα άρθρα 282 και 286 του Κανονισμού του Χ.Α., καθώς και της παρ. 3 του άρθρου 9 του Ν.3016/2002, η απόφαση αυτή χρήζει εγκρίσεως από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων και για το σκοπό αυτό αποφασίστηκε να συγκληθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την 4η Φεβρουαρίου 2005. Τα θέματα ημερησίας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την έγκριση των από 31.12.2004 και 12.01.2005 αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για την παράταση του χρόνου υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου και τη χρηματοδότηση της ίδρυσης της εταιρίας, από το υπόλοιπο των αδιάθετων αντληθέντων κεφαλαίων, καθώς και τη λήψη απόφασης αναφορικά με την αναγκαιότητα αναθεώρησης του Επενδυτικού Σχεδίου της εταιρίας, με δεδομένο τις ανάγκες χρηματοδότησης της επένδυσης στην Ιαπωνία.

Λίστα Επικοινωνίας
Εγγραφείτε τώρα στη λίστα επικοινωνίας της COMPUCON
 
COMPUCON MediaKit
λογότυπα, ήχοι, downloads.
 
Fleet Online
Navimate
Πολιτική|Όροι Χρήσης|Copyrights|Χάρτης
© 2019 COMPUCON S.A. All rights reserved.