Επικοινωνία - Υποστήριξη - Compucon Παγκοσμίως
Αναζήτηση 
 ΚέντημαΤηλεματικήInternetLaserΙατρικό
 
Αρχή > Επενδυτές > Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση για αλλαγή σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου


Η COMPUCON ΑΒΕΕ ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας αποφάσισε να εκλέξει προσωρινά και μέχρι την επόμενη Γενική Συνέλευση των Μετόχων ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος αυτού την κα Ελένη Γεωργιτσέλη στη θέση του παραιτηθέντος κ. Χρήστου Γκρος.
Κατόπιν αυτού συγκροτήθηκε σε Σώμα με τη νέα του σύνθεση που έχει ως ακολούθως:
- Βασίλειος Θωμαΐδης του Ιορδάνη, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικό Μέλος)
- Σωτήρης Δουρδούμας του Περιάνδρου, Αντιπρόεδρος & Οικονομικός Διευθυντής (Εκτελεστικό Μέλος)
- Άννα Θωμαΐδου του Βασιλείου, Σύμβουλος (Μη Εκτελεστικό Μέλος)
- Χαράλαμπος Φιλαδαρλής του Ιορδάνη, Σύμβουλος (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος)
- Γεωργιτσέλη Ελένη του Ιορδάνη, Σύμβουλος (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος)

Επιπλέον το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας αποφάσισε ομόφωνα να αναθέσει, μέχρι την επόμενη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, τα καθήκοντα του αποχωρήσαντος μέλους στην Επιτροπή Ελέγχου του άρθρου 37 του Ν. 3693/2008, στο νεοεκλεγέν μη εκτελεστικό μέλος του. Η Επιτροπή Ελέγχου θα απαρτίζεται συνεπώς πλέον από τον κ. Χαράλαμπο Φιλαδαρλή, την κα Ελένη Γεωργιτσέλη και την κα Άννα Θωμαΐδου.
Επίσης ανακοινώνεται ότι τα καθήκοντα του Εσωτερικού Ελεγκτή της εταιρίας θα ασκεί πλέον ο κ. Απόστολος Πιτύρης στη θέση του κ. Ευγένιου Καλαϊτζόπουλου.
Λίστα Επικοινωνίας
Εγγραφείτε τώρα στη λίστα επικοινωνίας της COMPUCON
 
COMPUCON MediaKit
λογότυπα, ήχοι, downloads.
 
Fleet Online
Navimate
Πολιτική|Όροι Χρήσης|Copyrights|Χάρτης
© 2019 COMPUCON S.A. All rights reserved.