Επικοινωνία - Υποστήριξη - Compucon Παγκοσμίως
Αναζήτηση 
 ΚέντημαΤηλεματικήInternetLaserΙατρικό
 
Αρχή > Επενδυτές > Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

Δραστηριότητες Ομίλου Compucon στην Κύπρο


Σε απάντηση σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με αρ. πρωτ. 1257/27.3.2013 αναφορικά με τις πρόσφατες εξελίξεις στην Κύπρο και την πιθανή τους επίπτωση στις δραστηριότητες του ομίλου μας, σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα:
1. Ο όμιλος δεν διαθέτει καταθέσεις στις τράπεζες Κύπρου και CPB.
2. Ο όμιλος δεν έχει έκθεση σε κινητές αξίες και χρηματοπιστωτικά μέσα των τραπεζών Κύπρου και CPB.
3. Ο όμιλος δεν πραγματοποίησε πωλήσεις στην κυπριακή αγορά τη χρήση 2012.
Λόγω των ανωτέρω δεν υφίσταται ουδεμία επίπτωση επί του κύκλου εργασιών, των αποτελεσμάτων και της οικονομικής θέσης της εταιρίας και του ομίλου.
Λίστα Επικοινωνίας
Εγγραφείτε τώρα στη λίστα επικοινωνίας της COMPUCON
 
COMPUCON MediaKit
λογότυπα, ήχοι, downloads.
 
Fleet Online
Navimate
Πολιτική|Όροι Χρήσης|Copyrights|Χάρτης
© 2019 COMPUCON S.A. All rights reserved.