Επικοινωνία - Υποστήριξη - Compucon Παγκοσμίως
Αναζήτηση 
 ΚέντημαΤηλεματικήInternetLaserΙατρικό
 
Αρχή > Επενδυτές > Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3016/2002


Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και βάσει των διατάξεων του άρθρου 4β του Ν.3016/2002, όπως ισχύει, το μέλος του ΔΣ της εταιρίας Ζαχαρίας Αγγέλου παύει να είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και παραμένει ως απλό μη εκτελεστικό μέλος αυτού. Συνεπεία της παραπάνω μεταβολής, ουδεμία αλλαγή επέρχεται στη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Ν.3693/2008.
Λίστα Επικοινωνίας
Εγγραφείτε τώρα στη λίστα επικοινωνίας της COMPUCON
 
COMPUCON MediaKit
λογότυπα, ήχοι, downloads.
 
Fleet Online
Navimate
Πολιτική|Όροι Χρήσης|Copyrights|Χάρτης
© 2019 COMPUCON S.A. All rights reserved.