Επικοινωνία - Υποστήριξη - Compucon Παγκοσμίως
Αναζήτηση 
 ΚέντημαΤηλεματικήInternetLaserΙατρικό
 
Αρχή > Επενδυτές > Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση για φορολογικό πιστοποιητικό


Η εταιρία ανακοινώνει ότι διενεργήθηκε από τους νόμιμους ελεγκτές της εταιρίας φορολογικός έλεγχος για τη χρήση 2011, σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 5 του ν. 2238/94, και εκδόθηκε για τη συγκεκριμένη χρήση Φορολογικό Πιστοποιητικό με συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη.
Λίστα Επικοινωνίας
Εγγραφείτε τώρα στη λίστα επικοινωνίας της COMPUCON
 
COMPUCON MediaKit
λογότυπα, ήχοι, downloads.
 
Fleet Online
Navimate
Πολιτική|Όροι Χρήσης|Copyrights|Χάρτης
© 2019 COMPUCON S.A. All rights reserved.