Επικοινωνία - Υποστήριξη - Compucon Παγκοσμίως
Αναζήτηση 
 ΚέντημαΤηλεματικήInternetLaserΙατρικό
 
Αρχή > Επενδυτές > Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο


H εταιρία γνωστοποιεί, σύμφωνα με την Απόφαση 3/347/12.07.2005 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι σε συνέχεια της από 29.06.2012 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, η συγκρότησή του σε σώμα πραγματοποιήθηκε την ίδια ημέρα και έχει ως ακολούθως:

1. Βασίλειος Θωμαΐδης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικό Μέλος)
2. Σωτήρης Δουρδούμας, Αντιπρόεδρος & Οικονομικός Διευθυντής (Εκτελεστικό Μέλος)
3. Άννα Θωμαΐδου, Σύμβουλος (Μη Εκτελεστικό Μέλος)
4. Αναστάσιος Αλεξανδρίδης, Σύμβουλος (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος)
5. Χαράλαμπος Φιλαδαρλής, Σύμβουλος (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος)
6. Ζαχαρίας Αγγέλου, Σύμβουλος (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος)
Λίστα Επικοινωνίας
Εγγραφείτε τώρα στη λίστα επικοινωνίας της COMPUCON
 
COMPUCON MediaKit
λογότυπα, ήχοι, downloads.
 
Fleet Online
Navimate
Πολιτική|Όροι Χρήσης|Copyrights|Χάρτης
© 2019 COMPUCON S.A. All rights reserved.