Επικοινωνία - Υποστήριξη - Compucon Παγκοσμίως
Αναζήτηση 
 ΚέντημαΤηλεματικήInternetLaserΙατρικό
 
Αρχή > Επενδυτές > Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση Οικονομικού Ημερολογίου


Η Εταιρία, σύμφωνα με τις διατάξεις 4.1.2 και 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χ.Α., ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο του 2012 το οποίο έχει ως ακολούθως:
- Αποστολή Οικονομικών Καταστάσεων Χρήσης 2011 στο Χ.Α.: Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2012
- Δημοσίευση Οικονομικών Καταστάσεων Χρήσης 2011 στον τύπο: Σάββατο, 31 Μαρτίου 2012
- Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων : Παρασκευή, 29 Ιουνίου 2012
Η Εταιρία δεν θα διανείμει μέρισμα για τη χρήση 2011.
Λίστα Επικοινωνίας
Εγγραφείτε τώρα στη λίστα επικοινωνίας της COMPUCON
 
COMPUCON MediaKit
λογότυπα, ήχοι, downloads.
 
Fleet Online
Navimate
Πολιτική|Όροι Χρήσης|Copyrights|Χάρτης
© 2019 COMPUCON S.A. All rights reserved.