Επικοινωνία - Υποστήριξη - Compucon Παγκοσμίως
Αναζήτηση 
 ΚέντημαΤηλεματικήInternetLaserΙατρικό
 
Αρχή > Επενδυτές > Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών


Η εταιρία σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3556/2007 και της Απόφασης 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ανακοινώνει ότι ο πρόεδρος του Δ.Σ. της εταιρίας κ.Βασίλειος Θωμαΐδης, υπόχρεο πρόσωπο σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.3340/2005, προέβη την 10η Ιανουαρίου σε αγορά 10.000 μετοχών αξίας 630,00 ευρώ.
Λίστα Επικοινωνίας
Εγγραφείτε τώρα στη λίστα επικοινωνίας της COMPUCON
 
COMPUCON MediaKit
λογότυπα, ήχοι, downloads.
 
Fleet Online
Navimate
Πολιτική|Όροι Χρήσης|Copyrights|Χάρτης
© 2019 COMPUCON S.A. All rights reserved.