Επικοινωνία - Υποστήριξη - Compucon Παγκοσμίως
Αναζήτηση 
 ΚέντημαΤηλεματικήInternetLaserΙατρικό
 
Αρχή > Επενδυτές > Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν.3556/2007-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Πε 14 Απριλίου 2011


Η εταιρία σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3556/2007 και της Απόφασης 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ανακοινώνει ότι, σε συνέχεια της από 12/04/2011 σχετικής γνωστοποίησης του κου Αγγέλου Ζαχαρία, υφίσταται περίπτωση εφαρμογής του στοιχείου (η) του άρθρου 10 του Ν.3556/2007 όπου ο κος Αγγέλου Ζαχαρίας ασκεί δικαιώματα ψήφου άλλων μετόχων ως πληρεξούσιός τους κατά την κρίση του και χωρίς συγκεκριμένες οδηγίες των μετόχων, εκ των οποίων ουδείς κατέχει ατομικά ποσοστό άνω του 5%. Το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων που εκπροσωπούνται από τον κο Αγγέλου Ζαχαρία υπερβαίνει του ποσοστού 5% και συγκεκριμένα ανέρχεται σε ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου επί του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου, 5,1%. Ως ημερομηνία κατά την οποία συνέτρεξε η εφαρμογή του στοιχείου (η) του άρθρου 10 του Ν.3556/2007, δηλώνεται η 11/04/2011. Το σύνολο των κοινών ονομαστικών μετοχών της Compucon Α.Β.Ε.Ε. είναι 12.431.980.

Λίστα Επικοινωνίας
Εγγραφείτε τώρα στη λίστα επικοινωνίας της COMPUCON
 
COMPUCON MediaKit
λογότυπα, ήχοι, downloads.
 
Fleet Online
Navimate
Πολιτική|Όροι Χρήσης|Copyrights|Χάρτης
© 2019 COMPUCON S.A. All rights reserved.