Επικοινωνία - Υποστήριξη - Compucon Παγκοσμίως
Αναζήτηση 
 ΚέντημαΤηλεματικήInternetLaserΙατρικό
 
Αρχή > Επενδυτές > Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης


Η εταιρία ανακοινώνει ότι πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2009 στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της COMPUCON ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Β.Ε.Ε., με τη συμμετοχή τριών μετόχων. Παρέστησαν μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούσαν το 23,24 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (2.889.785 επί συνόλου 12.431.980 μετοχών).
Ειδικότερα επί του μόνου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ήτοι την αλλαγή έδρας της εταιρίας και την τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού, και κατόπιν σχετικής ενημέρωσης από τη Διοίκηση της εταιρίας, δεν υπήρξε συζήτηση και λήψη απόφασης, δεδομένου ότι δεν συντρέχει πλέον λόγος αλλαγής της έδρας αυτής, καθώς θα παραμείνει στο κτίριο όπου στεγάζονται τα γραφεία της στο 9ο χλμ. Θεσσαλονίκης-Θέρμης.
Επίσης οι παριστάμενοι μέτοχοι ενημερώθηκαν για την επιτευχθείσα νέα ρύθμιση του προγράμματος αποπληρωμής του δανεισμού της εταιρίας, κατόπιν διαπραγματεύσεων με τις δανείστριες τράπεζες, σύμφωνα με την οποία η εταιρία εξασφαλίζει σημαντική ρευστότητα για να χρηματοδοτήσει τις παραγωγικές δραστηριότητές της και να δημιουργήσει ευνοϊκότερες προϋποθέσεις για τη μελλοντική της πορεία.
Λίστα Επικοινωνίας
Εγγραφείτε τώρα στη λίστα επικοινωνίας της COMPUCON
 
COMPUCON MediaKit
λογότυπα, ήχοι, downloads.
 
Fleet Online
Navimate
Πολιτική|Όροι Χρήσης|Copyrights|Χάρτης
© 2019 COMPUCON S.A. All rights reserved.