Επικοινωνία - Υποστήριξη - Compucon Παγκοσμίως
Αναζήτηση 
 ΚέντημαΤηλεματικήInternetLaserΙατρικό
 
Αρχή > Επενδυτές > Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

Απάντηση σε Δημοσίευμα


Σε συνάρτηση με δημοσίευμα που αναρτήθηκε στις 9/1/2008 στο διαδικτυακό τόπο «Euro2day» που αναφέρεται στην εταιρία μας και σε απάντηση επιστολών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Χρηματιστηρίου Αθηνών με το ίδιο θέμα, σύμφωνα με το άρθρο 2 της Απόφασης 5/204/2000 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει, και τα άρθρα 281 και 285 του Κανονισμού του Χ.Α., δηλώνουμε ότι διαψεύδουμε την πληροφορία που αναφέρεται στο δημοσίευμα.
Κρίνουμε αναγκαίο να τονίσουμε ότι στα πλαίσια της ανάπτυξης της εταιρίας η σύναψη στρατηγικών συνεργασιών είναι μέσα στους στόχους της και είναι πιθανόν να υπάρξουν. Η εταιρία θα προβεί εγκαίρως σε ανακοινώσεις εφόσον υπάρξει κάτι συγκεκριμένο.
Σε σχέση με την αναφορά του δημοσιεύματος σε επιδιωκόμενη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας επιβεβαιώνουμε την πρόθεση της εταιρίας να προχωρήσει σε Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου όπως άλλωστε έχει ήδη ενημερωθεί το επενδυτικό κοινό με την από 19/10/2007 Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση και τη σχετική συνοδευτική έκθεση, κατ’εφαρμογή των οριζομένων στο άρθρο 9 του Ν.3016/2002 και του άρθρου 289 του Κανονισμού του Χ.Α., που δημοσιεύθηκαν στην ιστοσελίδα του Χ.Α. και της εταιρίας.
Λίστα Επικοινωνίας
Εγγραφείτε τώρα στη λίστα επικοινωνίας της COMPUCON
 
COMPUCON MediaKit
λογότυπα, ήχοι, downloads.
 
Fleet Online
Navimate
Πολιτική|Όροι Χρήσης|Copyrights|Χάρτης
© 2019 COMPUCON S.A. All rights reserved.