Επικοινωνία - Υποστήριξη - Compucon Παγκοσμίως
Αναζήτηση 
 ΚέντημαΤηλεματικήInternetLaserΙατρικό
 
Αρχή > Επενδυτές > Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

Σχολιασμός Αποτελεσμάτων Α' εξαμήνου 2007

Πε 06 Σεπτεμβρίου 2007


Θετική εικόνα κατέγραψαν τα αποτελέσματα της COMPUCON ΑΒΕΕ κατά το Α’ εξάμηνο 2007. Ο κύκλος εργασιών της μητρικής εταιρίας παρουσίασε αύξηση 11,04% και ανήλθε σε 2,25 εκ. ευρώ έναντι 2,03 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2006. Τα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων κέρδη (EBITDA) ήταν 1,02 εκ. έναντι 973 χιλ. Τα μετά φόρων κέρδη ανήλθαν σε 137 χιλ. έναντι 96 χιλ. το Α’ εξάμηνο του 2006, ενώ τα προ φόρων κέρδη ήταν 289 χιλ. έναντι 232 χιλ. το αντίστοιχο περσινό διάστημα αυξημένα δηλαδή κατά 24,03%.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών που περιλαμβάνει τις θυγατρικές εταιρίες COMPUCON USA, COMPUCON JAPAN, COSMOS και COMPITE ανήλθε σε 3,27 εκ. έναντι 3,28 εκ. πέρσι με σαφή βελτίωση στα προ φόρων κέρδη στις 201 χιλ. έναντι ζημιών 205 χιλ. πέρσι, ενώ εξισορροπήθηκαν τα αρνητικά μετά φόρων ενοποιημένα αποτελέσματα καθώς περιορίσθηκαν οι ζημίες σε 15 χιλ. ευρώ έναντι 254 χιλ. ευρώ το Α’ εξάμηνο του 2006.

Η θετική εικόνα που παρουσιάζουν τα μεγέθη της εταιρίας, συνέχεια της βελτίωσης του έτους 2006, ήταν αποτέλεσμα της εξισορρόπησης των πωλήσεων του κλάδου κεντητικού λογισμικού αλλά και της σημαντικής συνεισφοράς των προϊόντων και λύσεων τηλεματικής και πλοήγησης στο συνολικό κύκλο εργασιών. Η διοίκηση πιστεύει, ότι η εταιρία βρίσκεται στην απαρχή εμπορικής αξιοποίησης τεχνογνωσίας για την απόκτηση της οποίας επενδύθηκαν σημαντικοί πόροι τα προηγούμενα έτη.

Η εταιρία το Α’ εξάμηνο του 2007 ολοκλήρωσε τον ηλεκτρονικό σχεδιασμό πρωτοτύπου κυκλώματος για κεντητικές μηχανές ενώ βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις για την ενσωμάτωση του σε μηχανές μεγάλου Κινέζου κατασκευαστή.
Στον τομέα της Τηλεματικής, η εταιρία βρίσκεται στο τελικό στάδιο υπογραφής συμφωνίας διάθεσης των προϊόντων διαχείρισης στόλου σε Κύπρο, Κόσσοβο και Λιβύη ενώ στην εγχώρια αγορά ενισχύθηκε η γκάμα των προϊόντων πλοήγησης με το πρωτοποριακό λογισμικό πλοήγησης Navimate Xtreme, που αποτελεί το μοναδικό πλοηγό που ενσωματώνει χαρτογραφικά δεδομένα εντός και εκτός δρόμου.
Τέλος, ανατέθηκε στην εταιρία συμβούλων Deloitte η καταγραφή και αποτίμηση της εμπορικής αξίας της θυγατρικής εταιρίας COMPITE, της πρώτης Ελληνικής μονάδας παραγωγής μηχανών Laser κοπής και χάραξης, η οποία ολοκλήρωσε πρόσφατα τον κύκλο ανάπτυξης των προϊόντων και ξεκίνησε σταδιακά την εμπορική της δραστηριότητα που θα επικεντρωθεί στις διεθνείς αγορές.
Λίστα Επικοινωνίας
Εγγραφείτε τώρα στη λίστα επικοινωνίας της COMPUCON
 
COMPUCON MediaKit
λογότυπα, ήχοι, downloads.
 
Fleet Online
Navimate
Πολιτική|Όροι Χρήσης|Copyrights|Χάρτης
© 2019 COMPUCON S.A. All rights reserved.