Επικοινωνία - Υποστήριξη - Compucon Παγκοσμίως
Αναζήτηση 
 ΚέντημαΤηλεματικήInternetLaserΙατρικό
 
Αρχή > Επενδυτές > Οικονομικά Στοιχεία > Αποτελέσματα

Οικονομικά Αποτελέσματα

Ανακοίνωση για δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις


Η εταιρία COMPUCON ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΒΕΕ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι εκ παραδρομής στα πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες των δημοσιευμένων Συνοπτικών Οικονομικών Στοιχείων των Πληροφοριών της χρήσης 01.01.2007-31.12.2007, και συγκεκριμένα στη Σημείωση 5 που αφορά τις συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη, ως «Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών» αναφέρεται ποσό 446.377,95 ευρώ έναντι του ορθού 461.201,62 ευρώ, ως «Αγορές αγαθών και υπηρεσιών» αναφέρεται ποσό 11.750,37 ευρώ έναντι του ορθού 11.874,02 ευρώ, και τέλος ως «Απαιτήσεις» αναφέρεται ποσό 807.878,47 ευρώ έναντι του ορθού 2.122.394,24 ευρώ.
Η εταιρία έχει αναρτήσει εκ νέου στην ιστοσελίδα της www.compucon.gr τα Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες της χρήσης από 01.01.2007-31.12.2007 για την πληρέστερη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού.

Λίστα Επικοινωνίας
Εγγραφείτε τώρα στη λίστα επικοινωνίας της COMPUCON
 
COMPUCON MediaKit
λογότυπα, ήχοι, downloads.
 
Fleet Online
Navimate
Πολιτική|Όροι Χρήσης|Copyrights|Χάρτης
© 2019 COMPUCON S.A. All rights reserved.