Επικοινωνία - Υποστήριξη - Compucon Παγκοσμίως
Αναζήτηση 
 ΚέντημαΤηλεματικήInternetLaserΙατρικό
 
Αρχή > Επενδυτές

Επενδυτές

Η Compucon είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών από τον Απρίλιο του 2002. Ακολουθώντας τα σχετικά link θα βρείτε πλήθος χρήσιμων πληροφοριών για υφιστάμενους και μελλοντικούς επενδυτές. Σε περίπτωση που χρειάζεστε περαιτέρω πληροφορίες επικοινωνήστε απευθείας με το Γραφείο Επενδυτικών Σχέσεων της εταιρίας.


Σημαντική γνωστοποίηση


Γνωστοποίηση Μεταβολών Σημαντικών Συμμετοχών βάσει του Ν.3556/2007

Βάσει του Ν.3556/2007 «Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά και άλλες διατάξεις», της Απόφασης 1/434/3.7.2007 και της εγκυκλίου αρ. 33 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που αφορούν στον παραπάνω Νόμο, και αναφορικά με την ενημέρωση της εταιρίας Compucon ΑΒΕΕ προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς από τα υπόχρεα πρόσωπα στις περιπτώσεις: α) απόκτησης ή διάθεσης σημαντικών συμμετοχών, β) απόκτησης ή διάθεσης ή άσκησης σημαντικών ποσοστών δικαιωμάτων ψήφου και γ) απόκτησης ή διάθεσης χρηματοπιστωτικών μέσων, παρατίθενται τα ακόλουθα αρχεία όπου αναφέρονται όλες οι χρήσιμες πληροφορίες για τη συμμόρφωση υφιστάμενων και μελλοντικών μετόχων της εταιρίας με την ισχύουσα νομοθεσία:N3556_2007.pdf 196.23 KB
Apofasi_1_434_2007.pdf 206.14 KB
Egkyklios_33.pdf 202.96 KB
Entypo_TR1.pdf 167.27 KB
Λίστα Επικοινωνίας
Εγγραφείτε τώρα στη λίστα επικοινωνίας της COMPUCON
 
COMPUCON MediaKit
λογότυπα, ήχοι, downloads.
 
Fleet Online
Navimate
Πολιτική|Όροι Χρήσης|Copyrights|Χάρτης
© 2019 COMPUCON S.A. All rights reserved.