Επικοινωνία - Υποστήριξη - Compucon Παγκοσμίως
Αναζήτηση 
 ΚέντημαΤηλεματικήInternetLaserΙατρικό
 
Αρχή > Η Εταιρία > Έρευνα & Ανάπτυξη

Έρευνα & Ανάπτυξη

Έργα Έρευνας


01 ΠΡΑΞΕ 78 (Α' ΦΑΣΗ)
ΤΙΤΛΟΣ
: 'Εταιρεία spin off για την παραγωγή συστημάτων laser'

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: € 331.621,00 Δ.Δ.: € 44.021,00
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: Υπ. Αν., Γ. Γ. Έρευνας και Τεχνολογίας

ΠΕΡΙΛΙΨΗ
Το έργο έχει σαν στόχο τη δημιουργία πρωτότυπης τεχνολογίας (εξοπλισμού) λέιζερ για την κοπή και επεξεργασία υλικών, καθώς και την ίδρυση εταιρίας τεχνολογικής βάσης (spin-off) για την κατασκευή και εμπορία του προαναφερθέντος εξοπλισμού.
Η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου πραγματοποιείται μέσω της εμπορικής δραστηριοποίησης της spin-off εταιρείας στα πλαίσια της φάσης Β’ του προγράμματος ΠΡΑΞΕ.
εκτύπωση

Λίστα Επικοινωνίας
Εγγραφείτε τώρα στη λίστα επικοινωνίας της COMPUCON
 
COMPUCON MediaKit
λογότυπα, ήχοι, downloads.
 
Fleet Online
Navimate
Πολιτική|Όροι Χρήσης|Copyrights|Χάρτης
© 2019 COMPUCON S.A. All rights reserved.