Επικοινωνία - Υποστήριξη - Compucon Παγκοσμίως
Αναζήτηση 
 ΚέντημαΤηλεματικήInternetLaserΙατρικό
 
Αρχή > Η Εταιρία > Έρευνα & Ανάπτυξη

Έρευνα & Ανάπτυξη

Έργα Έρευνας


03 ΠΡΑΞΕ 14 (Β΄ ΦΑΣΗ)
ΤΙΤΛΟΣ
: 'Έρευνα, ανάπτυξη, σχεδιασμός, παραγωγή και εμπορία συστημάτων κοπής και χάραξης με τεχνολογία laser'

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: € 1.749.346,00 Δ.Δ.: 50%
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 36 μήνες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 16/12/2003
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: Υπ. Αν., Γ. Γ. Έρευνας και Τεχνολογίας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ίδρυση τεχνοβλαστού (spin off εταιρείας) με την επωνυμία ‘Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας – Compite-nt Α.Β.Ε.Ε.’ με σκοπό την έρευνα, ανάπτυξη, σχεδίαση, κατασκευή και εμπορία συστημάτων κοπής και χάραξης με τεχνολογία λέιζερ.
Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη.

εκτύπωση

Λίστα Επικοινωνίας
Εγγραφείτε τώρα στη λίστα επικοινωνίας της COMPUCON
 
COMPUCON MediaKit
λογότυπα, ήχοι, downloads.
 
Fleet Online
Navimate
Πολιτική|Όροι Χρήσης|Copyrights|Χάρτης
© 2019 COMPUCON S.A. All rights reserved.