Επικοινωνία - Υποστήριξη - Compucon Παγκοσμίως
Αναζήτηση 
 ΚέντημαΤηλεματικήInternetLaserΙατρικό
 
Αρχή > Η Εταιρία > Έρευνα & Ανάπτυξη

Έρευνα & Ανάπτυξη

Έργα Έρευνας


ΗΡΩΝ-Π-5
ΤΙΤΛΟΣ: ‘Έρευνα και ανάπτυξη αλγορίθμων και μεθόδων λογισμικού κεντητικών συστημάτων’

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: € 99.000,00 Δ.Δ.: 48,75%
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 48 μήνες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 18/03/2003
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: Υπ. Αν., Γ. Γ. Έρευνας και Τεχνολογίας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη αλγορίθμων και μεθόδων λογισμικού οι οποίες θα προσδώσουν νέες, διεθνώς καινοτομικές δυνατότητες στο κεντητικό λογισμικό της εταιρείας (EOS). Πρόκειται για την ανάπτυξη τριών καινοτομικών μεθόδων οι οποίες θα δρουν συμπληρωματικά, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα αναγκών των χρηστών κεντητικών συστημάτων με αυξημένη προστιθέμενη αξία.
εκτύπωση

Λίστα Επικοινωνίας
Εγγραφείτε τώρα στη λίστα επικοινωνίας της COMPUCON
 
COMPUCON MediaKit
λογότυπα, ήχοι, downloads.
 
Fleet Online
Navimate
Πολιτική|Όροι Χρήσης|Copyrights|Χάρτης
© 2019 COMPUCON S.A. All rights reserved.