Επικοινωνία - Υποστήριξη - Compucon Παγκοσμίως
Αναζήτηση 
 ΚέντημαΤηλεματικήInternetLaserΙατρικό
 
Αρχή > Η Εταιρία > Έρευνα & Ανάπτυξη

Έρευνα & Ανάπτυξη

Έργα Ανάπτυξης


ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΜΕ 1994-1999
ΤΙΤΛΟΣ
: ‘Έργο βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της COMPUCON και εδραίωσή της στη διεθνή αγορά’

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 3000410179
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: € 252.884,81 Δ.Δ.: 50%,
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 19 μήνες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 24/05/1998
ΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Αναπτυξιακή Ένωση Μακεδονίας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ένα σημαντικό μέρος των επενδύσεων της COMPUCON κατευθύνθηκε στο επενδυτικό έργο για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς της και την εδραίωσή της στη διεθνή αγορά. Ειδικότερα το έργο αφορά τον εκσυγχρονισμό των διοικητικών και παραγωγικών δραστηριοτήτων της εταιρείας με επενδύσεις σε εξοπλισμό και εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων οργάνωσης, καθώς και στη σύνταξης marketing plan, ανάπτυξης και εφαρμογής προγραμμάτων εμπορίας και διάθεσης προϊόντων κυρίως στη διεθνή αγορά.
εκτύπωση

Λίστα Επικοινωνίας
Εγγραφείτε τώρα στη λίστα επικοινωνίας της COMPUCON
 
COMPUCON MediaKit
λογότυπα, ήχοι, downloads.
 
Fleet Online
Navimate
Πολιτική|Όροι Χρήσης|Copyrights|Χάρτης
© 2019 COMPUCON S.A. All rights reserved.