Επικοινωνία - Υποστήριξη - Compucon Παγκοσμίως
Αναζήτηση 
 ΚέντημαΤηλεματικήInternetLaserΙατρικό
 
Αρχή > Η Εταιρία > Έρευνα & Ανάπτυξη

Έρευνα & Ανάπτυξη

Έργα Ανάπτυξης


E_BUSINESS_0092
ΤΙΤΛΟΣ: 'COMPUCON extended ERP’

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: € 170.150,00 Δ.Δ.: 40%
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: € 578.000,00
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 14 μήνες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 02/06/2003
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: Υπ. Αν., Γ. Γ. Βιομηχανίας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Το έργο αφορά την εγκατάσταση και λειτουργία ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος (extended ERP).
εκτύπωση

Λίστα Επικοινωνίας
Εγγραφείτε τώρα στη λίστα επικοινωνίας της COMPUCON
 
COMPUCON MediaKit
λογότυπα, ήχοι, downloads.
 
Fleet Online
Navimate
Πολιτική|Όροι Χρήσης|Copyrights|Χάρτης
© 2019 COMPUCON S.A. All rights reserved.