Επικοινωνία - Υποστήριξη - Compucon Παγκοσμίως
Αναζήτηση 
 ΚέντημαΤηλεματικήInternetLaserΙατρικό
 
Αρχή > Η Εταιρία > Έρευνα & Ανάπτυξη

Έρευνα & Ανάπτυξη

Έργα Έρευνας


ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ - Π14
ΤΙΤΛΟΣ: 'LASTOR - Τεχνολογία Λέιζερ για την Συντήρηση Γλυπτών'

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: € 1.319.341,16 Δ.Δ.: 49,40%
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ COMPUCON: € 697.993,79 Δ.Δ.: 49,07%
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 38 μήνες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 01/07/2003
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: Υπ. Αν., Γ. Γ. Έρευνας και Τεχνολογίας
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: COMPUCON

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη μιας μεθοδολογίας και ενός συστήματος laser για την ανάλυση και τον καθαρισμό λίθινων αντικειμένων αρχαιολογικής, ιστορικής ή καλλιτεχνικής αξίας. Αγάλματα, ανάγλυφα, αρχιτεκτονικά μέλη, κεραμικά, τοιχογραφίες, ψηφιδωτά κλπ είναι δυνατό να καλύπτονται από διάφορες μορφές επικαθίσεων εξαιτίας της έκθεσής τους στην ρύπανση του περιβάλλοντος, του ενταφιασμού τους για μεγάλα χρονικά διαστήματα στο έδαφος, της βιολογικής προσβολής ή του βανδαλισμού (graffiti). Εκτός από τους αισθητικούς λόγους στις περισσότερες των περιπτώσεων κρίνεται σκόπιμη η αφαίρεση αυτών των επικαθίσεων γιατί θέτουν σε κίνδυνο την υποκείμενη αυθεντική επιφάνεια (μάρμαρο, ασβεστόλιθος, κεραμικό, τοιχογραφία, ψηφιδωτό κλπ). Ωστόσο επειδή ο καθαρισμός είναι μια μη αντιστρεπτή διαδικασία είναι απαραίτητο να προηγηθεί εμπεριστατωμένη ανάλυση και αξιολόγηση του προβλήματος έτσι ώστε η επέμβαση να μην αλλοιώνει την δομή, την χημική σύσταση και το χρώμα της υποκείμενης αυθεντικής επιφάνειας.
εκτύπωση

Λίστα Επικοινωνίας
Εγγραφείτε τώρα στη λίστα επικοινωνίας της COMPUCON
 
COMPUCON MediaKit
λογότυπα, ήχοι, downloads.
 
Fleet Online
Navimate
Πολιτική|Όροι Χρήσης|Copyrights|Χάρτης
© 2019 COMPUCON S.A. All rights reserved.